#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1302 รายการ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) โรงงานที่ผลินสินค้าป้อนตลาดในประเทศ เป็นกลุ่มที่เสี่ยงจะปิดกิจการเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศที่...

  calendar icon17.06.2021
 • ประเด็นสำคัญ ความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนทำให้ประเทศมหาอำนาจส่วนใหญ่จริงจังกับเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2593 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว พลังงานจากฟอสซิลจะเป็นอุตสาหกรรม...

  calendar icon17.06.2021
 • บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC เปิดเผยว่าครึ่งหลังของปี 2564 บริษัทฯ มีแผนจำหน่ายคอนเทนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตลอดปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจำหน่ายคอนเทนต์ไปย...

  calendar icon16.06.2021
 • แหล่งข่าวจากที่ประชุมร่วมระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่เป็นตัวแทนผู้สั่งซื้อวัคซีน COVID-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท Moderna มีกำหนดจัดทำร่างสัญญา Supply Agreement เพื่อจ...

  calendar icon16.06.2021
 • สมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในเดือนพฤษภาคม 2564 แย่กว่าเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นทำให้โรงแรมถูกยกเลิกการจองห้องพักเป็นจำนวนมาก พร้อมคาดว่าอัตราเข้าพักเฉลี่ยในเดือนมิถุน...

  calendar icon14.06.2021
 • สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงแรมในภูเก็ตกว่า 100 แห่ง รวม 1 หมื่นห้อง ได้รับมาตรฐาน SHA+ แล้ว (นอกจากยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มข้นตามเกณฑ์ SHA แล้ว พนักงานผู้ให้บริการในสถานที่ดังกล่าวจะต้องได้...

  calendar icon14.06.2021
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นอกจากประชากรในจังหวัดภูเก็ตจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ 70% แล้ว ยังต้องให้พนักงานทุกคนในสถานประกอบการต่างๆ ที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย...

  calendar icon09.06.2021
 • แหล่งข่าวจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า วัคซีน COVID-19 ของบริษัท Moderna ที่สมาคมฯ สั่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) จำนวน 10 ล้านโดส มีกำหนดได้รับมอบวัคซีนล็อตแรกจากตัวแทนจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยจะเป็นการทย...

  calendar icon09.06.2021
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ให้บริการเส้นทางบินขนส่งสินค้ามากถึง 16 เส้นทาง อาทิ ลอนดอน โอซากา มุมไบ เจนไน และสิงคโปร์ โดยพบว่าเที่ยวบินขนส่งสินค้าได้การตอบรับเพิ่มขึ้น...

  calendar icon08.06.2021
 • บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งคาดว่...

  calendar icon02.06.2021