#พลังงาน board icon

ทั้งหมด : 491 รายการ

 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ BKR2 Holding ในเยอรมนี ซึ่งถือหุ้นในโครงการ B...

  calendar icon08.07.2020
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 100 ไร่ เป็นเวลา 29 ปี 6 เดือน เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยจะลงทุนผลิตไฟฟ...

  calendar icon29.06.2020
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนสิรินธร (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันและใช้พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าช่วงกลางคื...

  calendar icon15.06.2020
 • กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาขยายเวลาลดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ออกไปถึงสิ้นปี 2563 โดยการตัดสินใจว่าจะขยายเวลาการลดราคาหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากภาพรวมแล...

  calendar icon10.06.2020
 • จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงในปี 2563 นั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ส่งแผนแนวทางการเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ...

  calendar icon04.06.2020
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยอมรับว่า การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมีมากเกินความต้องการ เพราะการเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่คาด ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและพร้อมจะเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะการผลักดันให้...

  calendar icon29.05.2020
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยอมรับว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ (MW) ที่ต้องเลื่อนมานานกว่า 2 เดือน เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (CO...

  calendar icon18.05.2020
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายเล็ก (SPP) เพื่อขอลดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าลง หรือให้ SPP รายใหม่ที่จะขายไฟฟ้าเข้าระบบ ...

  calendar icon13.05.2020
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ในปัจจุบันลดลงแล้วราว 10% โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ แ...

  calendar icon11.05.2020
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ Smart Grid ใน EEC ซึ่งมี 1.2-1.3 ล้านครัวเรือน (ไม่รวมเมืองพัทยา) ที่จะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าจากแบบเดิมเป็น Smart Meter โดยระยะแรกจะเริ่มเปลี่ยนในพื้นที่ที่มีศักยภาพก่อ...

  calendar icon30.04.2020