#มาตรการทางการค้า board icon

ทั้งหมด : 103 รายการ

  • รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ประกาศเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าข้าวที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) และฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือโต้แย้งไปตั้งแต่ปลายเดือนกันย...

    calendar icon04.11.2019
  • ตามที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่า หลังการเปิดเสรีนำเข้าข้าวทำให้ปริมาณการนำเข้าข้าวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศ จึงอาจใช้มาตรการเซฟการ์ดเรียกเก็บภาษี 30-80% สำหรับข้าวที่นำเข้าเกินจากปริมาณขั้น...

    calendar icon21.10.2019
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า หลังจากสหรัฐฯ ใช้มาตรา 232 ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทั่วโลกในอัตรา 25% และ 10% ตามลำดับ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมีปริมาณนำ...

    calendar icon25.07.2018