#เหล็ก board icon

ทั้งหมด : 125 รายการ

 • สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาราคาเหล็กในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาด ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยราคาเหล็กเส้นก่อสร้าง (Rebar) ในอาเซียนปรับเพิ่มจากตันละ 462 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง...

  calendar icon17.02.2021
 • Highlight อุปสรรคด้านการผลิต โดยเฉพาะการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญกำลังกลายเป็นปัจจัยท้าทายการฟื้นตัวของการส่งออกไทยในปี 2564 การขาดแคลนชิปสำหรับรถยนต์คาดว่าจะกระทบต่อการฟื้นตัวของการส่งออกรถยน...

  calendar icon17.02.2021
 • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TSTH คาดว่าในงวดปีบัญชี 2564 (เมษายน 2563-มีนาคม 2564) บริษัทฯ จะมีปริมาณจำหน่ายเหล็ก 1.29-1.30 ล้านตัน ขยายตัว 8% จากปีก่อน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 1.22 ล้านตัน อ...

  calendar icon26.01.2021
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าการใช้เหล็กในประเทศของไทยในปี 2564 จะขยายตัว 5-8% เป็นราว 17-18 ล้านตัน ซึ่งสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อน ประกอบกับนโยบาย Made in Thai...

  calendar icon26.01.2021
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การที่สหรัฐฯ ประกาศจะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) สินค้าเหล็กบางรายการที่นำเข้าจากไทย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จะกระทบต...

  calendar icon12.11.2020
 • ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นั้น...

  calendar icon28.10.2020
 • ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้า หรื...

  calendar icon24.10.2020
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ทั่วโลกมีความต้องการใช้เหล็กสูงถึง 1,767 ล้านตัน แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ความต้องการใช้เหล็กรวมของโลกใ...

  calendar icon20.10.2020
 • สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตเหล็กของจีนได้รับคำสั่งให้ยุติการใช้ถ่านหินจากออสเตรเลียทันที และไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย โดยยังไม่แน่ชัดว่าคำสั่งระงับการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียจะสิ้...

  calendar icon14.10.2020
 • คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการเรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ในหมวดส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ ที่กำหนดให้งานก่อสร้างหน่วยงานของร...

  calendar icon09.09.2020