#เหล็ก board icon

ทั้งหมด : 125 รายการ

 • เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 56,615 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศ อาทิ โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มูลค่าลงทุน 32,71...

  calendar icon21.03.2023
 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (United States International Trade Commission : USITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิจารณาประเด็นความเสียหายต่ออุตสาหกรร...

  calendar icon13.02.2023
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีในประเทศใช้กำลังผลิตเพียง 20-30% เท่านั้น ส่วนอีก 70-80% ของตลาดล้วนเป็นสินค้านำเข้า โดยเฉพาะที่นำเข้าจากจีน ซึ่งมีอิท...

  calendar icon25.01.2023
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟฟ้าต่อต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเหล็กและเหล็กกล้าที่ต้นทุนสูงขึ้น 14.49% รองลงมา ได้แก่ ซีเมนต์ ...

  calendar icon04.01.2023
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าล่าสุดได้ข้อสรุปให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้มาตรการ...

  calendar icon28.12.2022
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินว่า การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงติดต่อกัน 2 งวด จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทำให้สินค้าและบริการต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และจะทำให้อัตราเงินเฟ้อ...

  calendar icon19.12.2022
 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA คาดว่าในปี 2565 ภาพรวมตลาดสีทาอาคารในประเทศไทยจะมีมูลค่ารวมราว 23,000 ล้านบาท เติบโตในระดับต่ำเพียง 2-3% ขณะที่คาดว่าตลาดสีปี 2566 จะขยายตัวได้มากกว่าปี 2565 ทั้งนี...

  calendar icon29.11.2022
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ต.ค. 2565 มีมูลค่า 21,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.4% (y-o-y) นับเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 20 เดือน โดยมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรลดลง 4.3% สินค้าสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ยางพารา และผลไม้สด ...

  calendar icon29.11.2022
 • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TSTH เปิดเผยภาพรวมการใช้เหล็กในประเทศในช่วง 8 เดือนแรก ปี 2565 ว่าลดลง 11.2% และคาดว่าการใช้เหล็กของไทยทั้งปี 2565 จะมีปริมาณ 17 ล้านตัน ลดลง 8% จากปี 2564 เนื่องจากราคาพลั...

  calendar icon04.11.2022
 • ในสนามการค้า-การลงทุนในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากประเด็นร้อนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดวิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร และกำลังจะลามไปสู่วิกฤตเงินเฟ้อที่กระทบต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศอ...

  calendar icon26.10.2022