#EEC board icon

ทั้งหมด : 157 รายการ

 • หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จัดทำเมื่อ 30 พ.ย.-23 ธ.ค. 2564 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 541 ราย จากทั้ง...

  calendar icon04.02.2022
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งเป้าหมายการลงทุนในปี 2565 ไว้ 640,000 ล้านบาท เท่ากับที่ทำได้ในปี 2564 โดยมูลค่าดังกล่าวถือว่าสูงกว่าช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ที่มีคำขอส่งเสริมการลงทุนปีละ 500,000 ล้านบาท ...

  calendar icon04.02.2022
 • นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 การลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้นจากปี 2563 ที่ตัวเลขการขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ลดลงประมาณ 30% สำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนใน E...

  calendar icon05.01.2022
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบขยายอายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถาน...

  calendar icon21.12.2021
 • บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ผู้บริหารโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก เปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ทำให้การเดินทางทางอากาศเปลี่ยนไปจากที่เคยประมาณการไว้ บริษัทฯ จึงอยู่ระห...

  calendar icon16.12.2021
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยข้อมูลความครอบคลุมโครงข่ายโทรคมนาคมในไทยล่าสุดว่า เครือข่าย 3G และ 4G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศรวมกัน 96.16% ของพื้นที่ทั้งหมด ...

  calendar icon03.12.2021
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด (WHAWT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ร่วมทุนกับบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด ด้วยสัดส่วน 60:40 จัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอ...

  calendar icon02.12.2021
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงนามสัญญาร่วมลงทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (GPC) ผู้ชนะการประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ...

  calendar icon26.11.2021
 • สำนักงานชลประทานที่ 9 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 62 อ่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอ่างฯ ขนาดใหญ่ 7 แห่งขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 1,492 ล้าน...

  calendar icon23.11.2021
 • สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในเดือน ม.ค.-ก.ย. 2564 มีจำนวน 1,271 โครงการ วงเงินรวม 520,053.8 ล้านบาท ขณะเดียวกันโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการอนุมัติการลงทุนแล้วตั้งแต...

  calendar icon18.11.2021