จับสัญญาณธุรกิจ board icon

ทั้งหมด : 4 รายการ

Hightlight ในปี 2564 ราว 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก จะยังมี GDP ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของ ...

calendar icon06.11.2020

Highlight- ความท้าทายด้านแรงงานที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการไทย- ผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ...

calendar icon08.10.2020

Highlight- ความเคลื่อนไหวของสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มในระยะ...

calendar icon08.09.2020

Highlight- แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ของประเทศคู่ค้า : คาดจีนและเกาหลีใต้จะเป็น...

calendar icon13.08.2020