ส่องเทรนด์โลก

Transformations…การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรับมือกับโลกที่ท้าทาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งจากพฤติกรรมผู้บริโภคและกระแสโลกที่เปลี่ยนไป และยังมีความผันผวนอีกมากรออยู่ในระยะข้างหน้าจากปัญหา Geopolitics ปัญหาเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่แน่นอน ไปจนถึงวิกฤต Climate Change ปัจจัยเหล่านี้ล้วนกระทบการดำเนินชีวิตของประชากรโลก และนำมาสู่ความจำเป็นของธุรกิจในการปรับตัว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติด้านดิจิทัลและความยั่งยืนของไทย พบว่าการปรับตัวของไทยยังเป็นไปค่อนข้างช้า โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในปี 2565 ปรับลดลง 2 อันดับจากปี 2564 มาอยู่อันดับที่ 40 จากการจัดอันดับทั้งหมด 63 ประเทศทั่วโลก และอันดับ Environmental Performance Index ของไทยในปี 2565 อยู่ที่ 108 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ตกลงจากอันดับที่ 78 ในปี 2563 (ไม่มีการจัดอันดับในปี 2564) สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้การ Transform ของบางธุรกิจไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด ทั้งนี้ รูปแบบของการ Transform ธุรกิจ มีหลายมิติ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้

การปรับธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation

โลกธุรกิจในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุค Digital-First ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการใช้ Digital Technology ในหลายองค์กร เช่น การนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในธุรกิจ แต่ Digital Transform ยังคงสำคัญต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สะท้อนจากผลการตอบแบบสอบถามของสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) พบว่าบริษัทผู้ผลิตในไทยกว่า 2 ใน 3 ยังคงยอมรับว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิต และมีถึง 90% ตอบว่าสนใจลงทุน Smart Factory

การปรับธุรกิจให้เป็นสีเขียวด้วย Sustainable Transformation

การปรับธุรกิจให้แตกต่างด้วย Creative Transformation

ความโดดเด่นแตกต่างจากเดิมและการสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการ ท่ามกลางสินค้า/บริการในตลาดจำนวนมหาศาล รวมทั้งในปัจจุบันรสนิยมผู้บริโภคมีความหลากหลาย และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแบรนด์สินค้าบ่อยครั้ง ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Meta and Bain & Company พบว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันเต็มใจที่จะทดลองแบรนด์สินค้าใหม่ โดย 53% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าในปี 2565 ได้เปลี่ยนใจซื้อสินค้าแบรนด์อื่น เทียบกับ 51% ในปี 2564 ทั้งนี้ การที่จะพัฒนาสินค้า/บริการให้มีความโดดเด่น ต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างให้องค์กรมีวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาทิ การมีพื้นที่เปิดรับความคิดใหม่ๆ ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้มีการทดลองสิ่งใหม่ในการทำงาน

ทั้งนี้ EXIM BANK เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ Transform โดยที่ผ่านมาได้ออกผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินอย่าง Transformation Loan ซึ่งสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับกิจการด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และปัจจุบัน EXIM BANK อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อเตรียมออกในเฟสถัดไป นอกจากนี้ EXIM BANK ยังสนับสนุน Sustainable Transformation ด้วยผลิตภัณฑ์ EXIM Green Start, EXIM Solar Orchestra และ EXIM Solar D-Carbon Financing ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันและยกระดับภาคธุรกิจของไทยให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางความผันผวน และสอดรับกับบทบาทของ EXIM BANK ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาของไทยในปัจจุบัน

Most Viewed
more icon
 • Gen Z กับทิศทางตลาดอาหารโลก

  กลุ่ม Gen Z (Generation Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังปี 2543 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่นอายุไม่ถึง 20 ปี Gen Z เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มประ...

  calendar icon24.04.2019
 • ทำความรู้จัก Telemedicine... เทรนด์ธุรกิจเติบโตดีหลัง COVID-19

  การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มทดลองใช้บริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine มากขึ้น เพราะบริการดังกล่าวทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม้อยู่คนละที่กับผู้ป่วย ...

  calendar icon31.08.2020
 • เกาะติดกระแสการค้าสินค้าออนไลน์ในกัมพูชา

  กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน แม้การค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม แต่การค้าในรูปแบบของ e-Commerce ก็มีการเติบโตโดดเด่นและเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ...

  calendar icon31.10.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview