ข่าวเศรษฐกิจ

ครบ 1 ปี AEC ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยเพิ่มถึง 35.8%

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในรอบ 1 ปี (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2553) พบว่าส่วนแบ่งตลาดสินค้าของไทยในอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 35.8% แบ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 22% และส่วนแบ่งตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 13% ทั้งนี้ ไทยถือเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นสูงสุด รองลงมาเป็นเวียดนามที่เพิ่มขึ้น 5.3% และอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 3.9% อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ มองว่าในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่ส่วนแบ่งตลาดของไทยในอาเซียนจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากหลายประเทศคู่ค้ามีนโยบายปกป้องสินค้าภายในประเทศและกีดกันสินค้าจากชาติสมาชิกอาเซียนมากขึ้น อาทิ อินโดนีเซียกีดกันการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย รวมถึงการกล่าวหาว่าผู้ส่งออกไทยมีพฤติกรรมทุ่มตลาดเม็ดพลาสติก (กรุงเทพธุรกิจ, 25 พ.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview