ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ปรับเพิ่มเป้าส่งออกปี 2554 เป็นขยายตัว 12%

กระทรวงพาณิชย์ ปรับเพิ่มเป้าการส่งออกปี 2554 เป็น 2.19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12% จากเดิมตั้งเป้าขยายตัวไว้ที่ 10% เนื่องจากตลาดสำคัญมีแนวโน้มขยายตัวสูง อาทิ ตลาดอาเซียนขยายตัว 23% จีน 20% และอินเดีย 18% ขณะที่ตลาดที่มีศักยภาพเดิม ได้แก่ สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น มีแนวโน้มขยายตัวเช่นกัน โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่คาดว่าจะมีการระดมเงินทุนจากภาครัฐเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมาก จึงน่าจะทำให้การค้าการลงทุนขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็มีแนวโน้มขยายตัวดี โดยคาดว่าตลาด สปป.ลาว จะขยายตัว 7.5% กัมพูชา 6% พม่า 5.5% และมาเลเซีย 5% ทั้งนี้ กระทรวงฯ ตั้งเป้าการค้าชายแดนปี 2554 ไว้ที่ 9 แสนล้านบาท ขยายตัว 22% อย่างไรก็ตาม ต้องพึงระวังปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการส่งออก ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน (กรุงเทพธุรกิจ, 4 เม.ย. 2554)
Related
more icon
 • สศอ. แนะไทยเร่งปรับสู่กรีนและสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดค...

  calendar icon02.02.2024
 • 600 โรงงานป่วนต้นทุนพุ่ง หลัง กปน. สั่งขึ้นค่าน้ำในรอบ 25 ปี

  ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ให้สิทธิ์การคิดค่าน้ำประปาในอัตราพิเศษแบบขายเหมา (Bulk Sale) แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ละ 13 บาท มาตั้งแต่ปี 2542 แต่ล่าสุด กปน.ได้ทำหนังสือถึง...

  calendar icon15.01.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview