ข่าวเศรษฐกิจ

กกร. แนะภาครัฐดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวนและมีทิศทางเดียวกับคู่แข่ง

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่าหลังจากเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความพยายามที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบด้วยตนเองมาโดยตลอด สำหรับการที่ภาครัฐแนะให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสที่เงินบาทแข็งค่าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการขยายตลาดใหม่ๆ นั้น เป็นแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่า ซึ่ง กกร. มองว่าภาครัฐควรออกมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้น รวมถึงดูแลค่าเงินไม่ให้ผันผวนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับคู่แข่ง มิเช่นนั้นผู้ประกอบการหลายรายอาจได้รับผลกระทบจนต้องเลิกกิจการ (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 5 ต.ค. 2553)
Related
more icon
 • BOI เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ เริ่มใช้เดือน ม.ค. 2566

  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งสิ้น 9 มาตรการ ...

  calendar icon07.11.2022
 • สรท. คาดส่งออกปี 2566 โต 3-5%

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกในปี 2566 จะเติบโต 3-5% สำหรับสินค้าส่งออกของไทยที่ยังมีโอกาสเติบโต เช่น สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งทอ ส่วนตลาดที่ยังมองว่าเป็นโอกาสของการส่งอ...

  calendar icon26.10.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview