ข่าวเศรษฐกิจ

กกร. แนะภาครัฐดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวนและมีทิศทางเดียวกับคู่แข่ง

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่าหลังจากเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความพยายามที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบด้วยตนเองมาโดยตลอด สำหรับการที่ภาครัฐแนะให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสที่เงินบาทแข็งค่าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการขยายตลาดใหม่ๆ นั้น เป็นแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่า ซึ่ง กกร. มองว่าภาครัฐควรออกมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้น รวมถึงดูแลค่าเงินไม่ให้ผันผวนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับคู่แข่ง มิเช่นนั้นผู้ประกอบการหลายรายอาจได้รับผลกระทบจนต้องเลิกกิจการ (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 5 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview