ข่าวเศรษฐกิจ

COVID-3 ระลอก 3 ฉุดความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดในรอบ 12 เดือน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2564 ว่าอยู่ที่ระดับ 80.7 ลดลงจาก 82.3 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำที่สุดในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมและแคมป์แรงงานก่อสร้างในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ขณะที่การฉีดวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเป้า โดยกลุ่ม SMEs เป็นกลุ่มที่ค่าดัชนีฯ ลดลงอย่างมาก ส.อ.ท. จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนคุณภาพดีให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศก่อนเปิดประเทศ เร่งแก้ปัญหา COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะกระทบต่อการส่งออก ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มและกิจการทุกประเภท รวมทั้งออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ SMEs อาทิ การออก Soft Loan พิเศษ และการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ (https://mgronline.com, 6 ก.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products