ข่าวเศรษฐกิจ

จีนและอินเดียมีความต้องการผลหมากของไทยในปริมาณมาก

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ขณะนี้จีนและอินเดียมีความต้องการผลหมากจากไทยในปริมาณมาก โดยจีนต้องการผลหมากอ่อนเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อาทิ ขนมขบเคี้ยว และช็อกโกแลต ขณะที่อินเดียต้องการผลหมากแก่และหมากสุกไปใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้าและนำไปสกัดเป็นยารักษาโรค แต่เนื่องจากผลผลิตหมากในไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว ทางกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมกำหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงแนวทางการทำการตลาดเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกผลหมากมากขึ้น ขณะที่ล่าสุดพบว่านักลงทุนจีนเตรียมเข้ามาทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งโรงงานแปรรูปผลหมากที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จากที่ปัจจุบันนักลงทุนกลุ่มนี้ได้เข้ามารับซื้อผลหมากในพื้นที่ภาคใต้อยู่แล้วราววันละ 15 ตัน หรือเดือนละ 400 กว่าตัน ทั้งนี้ ในปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออกผลหมาก 2,029.17 ล้านบาท  เพิ่มเป็น 2,286.41 ล้านบาทในปี 2563 และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าส่งออกผลหมากขยายตัวถึง 4,714.18 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออก 3 อันดับแรก ได้แก่ เมียนมา บังกลาเทศ และเวียดนาม (ประชาชาติธุรกิจ, 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
 • จีนฟ้อง WTO กรณีสหรัฐฯ กีดกัน EV

  ผู้แทนการค้าของจีนยื่นฟ้องสหรัฐฯ ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการ ในกรณีการเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ซึ่งนับเป็นการเปิดแนวรบล่าสุดของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดำเนินมายาวนาน โดยแถลง...

  calendar icon28.03.2024
 • หวั่นสงครามราคาทุเรียนหลังล้งเพิ่ม

  สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเปิดเผยว่า ในปี 2567 ภาคตะวันออกมีล้งเพิ่มขึ้น 300-400 ล้ง ส่งผลให้มีล้งรวม 1,200 ล้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ใน จ.จันทบุรี ทำให้มีการแข่งขันสูงและเกิดสงครามราคา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูที่ปริมาณท...

  calendar icon12.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview