ข่าวเศรษฐกิจ

ศบค. เห็นชอบยกเลิก Test & Go เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติเห็นชอบยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ไม่ต้องตรวจ COVID-19 ด้วย RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง แต่ยังต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์ พาส ส่วนการตรวจ ATK ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ หรือต้องเข้าพักตามระบบในสถานที่กักกัน (AQ) เพื่อกักตัว 5 วัน พร้อมกันนี้ ศบค. ยังเห็นชอบให้ปรับลดวงเงินประกันภัยเข้าประเทศเหลือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่ามาตรการผ่อนปรนดังกล่าวจะทำให้ในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องติดตามว่าในช่วงวันชาติจีนราวต้นเดือน ต.ค. รัฐบาลจีนจะตัดสินใจให้ชาวจีนในบางมณฑลเดินทางเที่ยวนอกประเทศหรือไม่ ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่า การยกเลิก Test & Go จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยคาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7-13 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 160 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้รวม 1.3-1.5 ล้านล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 23 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products