ข่าวเศรษฐกิจ

OR เร่งปูพรมสถานีชาร์จ EV ตั้งเป้า 7,000 สาขา ภายในปี 2573

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 106 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเส้นทางต่างจังหวัด ทั้งในและนอกสถานีบริการ สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทจะเร่งขยายติดตั้งสถานีชาร์จเพิ่มเป็น 450 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ และจะขยายเพิ่มเป็น 7,000 สาขา ภายในปี 2573 นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนขยายการให้บริการซ่อมบำรุง EV โดยตั้งเป้าให้ร้าน FIT Auto ทุกแห่งต้องให้บริการซ่อมบำรุง EV ได้ภายในปี 2573 จากปัจจุบันที่ OR มี FIT Auto เป็นศูนย์บริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่รถยนต์สันดาปกว่า 70 สาขา ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนจากยุครถยนต์ใช้น้ำมันไปสู่ EV บริษัทฯ เห็นว่าน้ำมันยังจะเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 10 ปี โดยพลังงานสะอาดจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นราว 40% ส่วนอีก 60% จะยังเป็นเชื้อเพลิงน้ำมัน เทียบจากนโยบายของรัฐบาล คือ ปี ค.ศ. 2030 (ปี 2573) จะผลิต EV 30% ของปริมาณรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า มีการผลิต EV เพียง 30% เท่านั้น และส่วนหนึ่งยังเป็นการผลิตเพื่อส่งออก (www.prachachat.net, 7 พ.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products