ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน มิ.ย. 2565 เพิ่มขึ้น 9.9%

การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน มิ.ย.  2565 มีมูลค่า 160,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% (y-o-y)  แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 102,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% และมูลค่านำเข้า 58,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% ส่งผลให้การค้าชายแดนและผ่านแดน 6 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่า 849,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% โดยมีปัจจัยสนับสนุนการส่งออก อาทิ เงินบาทอ่อนค่า ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น และประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปเมียนมาและ สปป.ลาว ขยายตัวกว่า190% ประกอบกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะมาเลเซียนำเข้ายางรถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้น 233.5% รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น 48.5% และกัมพูชานำเข้าสินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ เพิ่มขึ้น 407% อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น139% (ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล, 31 ก.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview