ข่าวเศรษฐกิจ

ค้าชายแดน 9 เดือนแรกปี 2565 โต 19.3%

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 มีมูลค่า 489,940 ล้านบาท เติบโต 19.3% โดยส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุด 139,973 ล้านบาท เติบโต 8.5% รองลงมา คือ กัมพูชา 125,536 ล้านบาท เติบโต 19.5% สปป.ลาว 114,254 ล้านบาท เติบโต 24.7% และเมียนมา 110,177 ล้านบาท เติบโต 29.4% โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ทำให้แข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้มากขึ้น ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไทยไปเมียนมา และ สปป.ลาว เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการค้าผ่านแดนเฉพาะทางบกไปจีน เวียดนาม และสิงคโปร์ มึมูลค่าหดตัว 23% เพราะหันไปส่งสินค้าทางเรือมากขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19  

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าส่งออกผ่านชายแดนและข้ามแดนปี 2565 ไว้ที่ขยายตัว 5% หรือมูลค่า 1,082,897 ล้านบาท โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ส่งออกไปได้แล้ว 71.5% ของเป้าหมาย  ซึ่งในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2565 จะต้องส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 102,998 ล้านบาท จึงจะบรรลุเป้าหมาย (ฐานเศรษฐกิจ, 6-9 พ.ย. 2565)

Related
more icon
 • จีนฟ้อง WTO กรณีสหรัฐฯ กีดกัน EV

  ผู้แทนการค้าของจีนยื่นฟ้องสหรัฐฯ ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการ ในกรณีการเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ซึ่งนับเป็นการเปิดแนวรบล่าสุดของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดำเนินมายาวนาน โดยแถลง...

  calendar icon28.03.2024
 • ราคายางพาราทะยานแตะ 80 บาท สูงสุดในรอบ 41 เดือน

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคายางพาราที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทะลุ 80 บาทแล้ว โดยยางแผ่นรมควันมีราคากิโลกรัมละ 81.09 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 41 เดือน และคาดว่าราคายางพาร...

  calendar icon12.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview