ข่าวเศรษฐกิจ

คาดส่งออกสินค้าอาหารปี 2566 โต 20-25%

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าอาหารมูลค่า 1.26 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% (y-o-y) และคาดว่าการส่งออกสินค้าอาหารทั้งปี 2565 จะมีมูลค่าราว 1.5 ล้านล้านบาท เติบโตราว 20-25% สำหรับในปี 2566 คาดว่าการส่งออกสินค้าอาหารจะเติบโต 0-2% หรือมีมูลค่า 1.50-1.53 ล้านล้านบาท ซึ่งอัตราการขยายตัวที่ลดลงเป็นผลจากฐานปี 2565 ค่อนข้างสูง และยังมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กำลังซื้อลดลงจากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับสูง ภาคการผลิตของไทยมีแรงกดดันจากภาวะต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าแรง และวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของชาติมหาอำนาจ ภัยธรรมชาติ และมาตรการทางการค้าใหม่ๆ ที่ยังต้องติดตาม ส่วนปัจจัยสนับสนุนการส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการสินค้าอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกที่กลับมาฟื้นตัว หลายประเทศนำเข้าสินค้าอาหารมากขึ้นเพราะให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชนฟื้นตัว นอกจากนี้ ภาครัฐเจรจาการค้ากับตลาดใหม่ๆ มากขึ้น เช่น ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ช่วยกระจายความเสี่ยง และเป็นโอกาสใหม่ในการส่งออก

ทั้งนี้ สินค้าอาหารที่คาดว่าจะขยายตัวในปี 2566 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กลุ่มซอสปรุงรส (เป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับการบริโภค และรองรับภาคการท่องเที่ยว จากโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารต่าง ๆ ที่กลับมาฟื้นตัว) และน้ำตาลทราย ที่มูลค่าอาจเพิ่มขึ้นจากราคาที่สูงขึ้น และจากนโยบายควบคุมการส่งออกน้ำตาลทรายของอินเดีย (ฐานเศรษฐกิจ, 25-28 ธ.ค. 2565)

Related
more icon
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
 • ส.อ.ท. ชงรัฐขอค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4-4.10 บาท

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดรับฟังความคิดเห็น เพราะยังถือว่าสูงเกินไป แม้ระดับต่ำสุดจะอยู่ในระดับหน่วยละ 4...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview