ข่าวเศรษฐกิจ

มันสำปะหลังเถื่อนทะลักเข้าไทย กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มไม่ให้กระทบราคาในประเทศและการส่งออก

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยประเมินว่า ไทยมีความต้องการหัวมันสำปะหลังแต่ละปีราว 29 ล้านตัน แต่ผลิตได้เฉลี่ยราวปีละ 23-24 ล้านตัน จึงยังต่ำกว่าความต้องการถึงเกือบ 7 ล้านตัน การนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไทยกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน การนำเข้ามันสำปะหลังในช่วงนี้จึงไม่ส่งผลดีต่อราคามันสำปะหลังในไทย กระทรวงพาณิชย์จึงเฝ้าระวังการซื้อ-ขายและนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะนอกจากจะส่งผลเชิงลบต่อราคามันสำปะหลังของไทยแล้วยังอาจทำลายชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการส่งออกด้วย โดยในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2566 มีการลงโทษผู้นำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำแล้ว 7 ราย และในช่วง 15 วันแรกของปี 2567 สามารถจับกุมผู้ลักลอบขนย้ายมันสำปะหลังเส้นแล้ว 2 ราย มีปริมาณราว 77 ตัน และมีมูลค่าราว 652,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการเฝ้าระวังข้างต้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ไทยขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ฟิลิปปินส์ ตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และประเทศในทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการส่งออกไปจีนที่มีสัดส่วนมากกว่า 90% ในปัจจุบัน (prachachat.net, 20 ม.ค. 2567)  

Related
more icon
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
 • อินเดียขอขยายเวลายกเว้นการยื่นวีซ่าออกไปอีก 2 ปี

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ขอให้รัฐบาลไทยขยายเวลาการยกเว้นการยื่นวีซ่าที่จะสิ้นสุดในวันที่ 10 พ.ค. 2567 ออกไปอีก 2 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ซึ่งกระทรวงฯ จะรับข้อเสนอดังกล่า...

  calendar icon23.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview