#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1622 รายการ

 • บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ผู้ให้บริการเรือเทกองของไทย รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2555 ขาดทุนสุทธิ 1.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการขาดทุนครั้งแรกของบริษัทฯ ในรอบ 10 ปี หลังค่าระวางเรือของบริษัทฯ ไตรมาส...

  calendar icon05.11.2012
 • กระทรวงพลังงานของพม่า อาจตัดสินใจยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่นิคมอุตสาหกรรมทวาย เนื่องจากมีความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัท อิ...

  calendar icon01.11.2012
 • สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้รับเหมาในไทยบางรายเริ่มส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมีแรงงานในภาคก่อสร้าง 2.3-2...

  calendar icon24.10.2012
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าหลังการตรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) พบว่าการก่อสร้างในส่วนที่รัฐบาลจีนรับผิดชอบล่าช้ากว่ากำหนดเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้รับเหมางานก่อสร้างอ้างว่าได้รับเงินค่าจ...

  calendar icon17.10.2012
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมไทย-พม่าเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองประ...

  calendar icon10.10.2012
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาว่าจ้างนายสรจักร เกษมสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน โดยมีภารกิจเร่งด่วน ได้แก่ 1) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการสร้าง Thailand Branding ด้วยอา...

  calendar icon10.10.2012
 • ปัจจุบันมีชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ของไทย ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะค่อนข้างดี และมีประวัติการรักษาในเวียดนามและกัมพูชามาก่อนแต่ยังไม่เป็น...

  calendar icon09.10.2012
 • จากงานสัมมนา “โค้งสุดท้ายสู่ AEC รู้สู้ Free Flow of Service” บริษัท เกษรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เห็นว่ารัฐบาลควรส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงค้าปลีก (Retail Tourism Destination) เพื่อรองรับตลาดนักท่องเ...

  calendar icon08.10.2012
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เตรียมขยายการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม มีมูลค่าลงทุนราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทลูก 2 แห่ง ได้แก่ Baconco และ Thoresen-Vinama Logistics ซึ่งการลง...

  calendar icon01.10.2012
 • คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย วงเงิน 3.24 แสนล้านบาท (จากวง...

  calendar icon21.09.2012