#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1955 รายการ

 • สมาคมไทยรับสร้างบ้านเปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาธุรกิจรับสร้างบ้านประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพราะแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เข้ามาหางานทำเมื่อว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยว หรือแรงงานที่หันมาทำงาน...

  calendar icon04.05.2011
 • บริษัท ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เตรียมเปิดสำนักงานขาย (Regional Sale Office) ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน (Development Office) ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในวันที่ 1 พฤษภ...

  calendar icon22.04.2011
 • กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ประกอบกับมีแผนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการในปี 2554-2555 ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างรถไฟ...

  calendar icon22.04.2011
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว เห็นชอบให้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง บริเวณใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งเดิมที่จังหวัดหนองคาย เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-สปป.ลาว-จีน โดยคาดว...

  calendar icon22.04.2011
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ที่ผ่านมาได้จัดทำดัชนีชี้วัดการเดินทางและท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index) ซึ่งในปี 2554 ไทยอยู่ใน...

  calendar icon21.04.2011
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2554 เหลือขยายตัวเพียง 5-8% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวราว 8-10% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยว 16.73-17.21 ล้านคน สร้างรายได้ 6.22-6.40 แสนล...

  calendar icon20.04.2011
 • ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาสแรกปี 2554 อยู่ที่ 131.7 จุด เพิ่มขึ้น 2.1 จุดจากไตรมาส 4 ปี 2553 และเพิ่มขึ้น 4.0 จุดจากช่วงเดียวกันของปี 2553 เนื่องจากร...

  calendar icon20.04.2011
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2554 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 242,198 คน เพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันของปี 2553 ถือเป็นการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของการท่องเที่ยวไทยหลังจาก...

  calendar icon19.04.2011
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า กับด่านชายแดนบ้านน้ำพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2554 ซึ่งจะช่วยให้ระยะเวลาการเดินทางลดลงเหลือเพียง ...

  calendar icon19.04.2011
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งเจรจากับรัฐบาลจีนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เทคโนโลยี เนื่องจากเบื้องต้นจีนระบุให้ใช้เ...

  calendar icon19.04.2011