#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1956 รายการ

 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งเจรจากับรัฐบาลจีนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เทคโนโลยี เนื่องจากเบื้องต้นจีนระบุให้ใช้เ...

  calendar icon19.04.2011
 • บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าและคลังสินค้า ตัดสินใจย้ายศูนย์ปฏิบัติการหลักที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าและรองรับการขนส่งสินค้าโดยรวมของบริษัทฯ ไปที่จังหวัดชลบุรี เน...

  calendar icon11.04.2011
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าปริมาณผู้โดยสารของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 5% หลังบริษัทฯ ปรับปรุงที่นั่งผู้โดยสารและผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องบินแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2554 ทั้ง 20 ลำ แบ่งเป็น Boeing 747-400 จำ...

  calendar icon08.04.2011
 • บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบครบวงจรของไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหามาบตาพุดยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้เอกชนที่มีแผนลงทุนเพิ่มชะลอการลงทุนออกไป เพื่อรอความชัดเจนเรื่อ...

  calendar icon08.04.2011
 • คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณจำนวน 496 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธ...

  calendar icon03.04.2011
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารงานเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กังวลว่าปัญหาความไม่สงบในลิเบีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จะทำให้ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป และสหรัฐฯ เดินทางมาไ...

  calendar icon03.04.2011
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทยจำเป็นต้องปรับตัวในการดำเนินกิจการขนส่งให้มีมาตรฐาน พร้อมรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต ตลอดจนเตรียมรับมือกับการเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียน โดยกระทรวงฯ มองว...

  calendar icon01.04.2011
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นไม่ส่งผลกระทบต่อการร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยนักลงทุนญี่ปุ่นยังยืนยันและสนใจที่จะเข้าร่วมลง...

  calendar icon30.03.2011
 • สมาคมมัคคุเทศก์ เปิดเผยว่า ธุรกิจมัคคุเทศก์ยังไม่เห็นด้วยกับ AEC (ASEAN Economic Community) เนื่องจากเกรงว่าจะเสียเปรียบมัคคุเทศก์ต่างชาติ โดยเห็นว่าภาครัฐควรเร่งมือในการตั้งสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี ก่อ...

  calendar icon25.03.2011
 • สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวไทยทยอยยกเลิก Package Tour ท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554 ราว 1 แสนคน หรือประมาณ 70% เนื่องจากหวาดกลัวเหตุการณ์สึนามิและการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี...

  calendar icon15.03.2011