#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1953 รายการ

 • บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งเป้ารายได้ของบริษัทฯ ปี 2554 จะเพิ่มขึ้นราว 5-8% ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2553 เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน อีกทั้งภาวะภัยธรรมชาติ...

  calendar icon25.01.2011
 • ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตลดลง 25% สวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยปัจจุบันนักท่อง...

  calendar icon21.01.2011
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย เตรียมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือสำหรับขนส่งรถยนต์ จำนวน 2 ท่า ท่าเทียบเรือสำหรับขนส่งสินค้าทั่วไป จำนวน 2 ท่า ท่าเทียบเรือสำหรับเรือคอนเทนเนอร์ จำนวน 8 ท่า ...

  calendar icon20.01.2011
 • กระทรวงคมนาคม วางแผนเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำจากท่าเรือประหยัดพลังงานในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ขนส่งสินค้าสำหรับการส่งออกจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางต...

  calendar icon19.01.2011
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมลงนามร่วมกับกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค (AQSIQ) ของจีนในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน ซึ่งมีเป้าหมายร...

  calendar icon19.01.2011
 • บริษัท อิตัลไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการ Dhaka Elevated Expressway PPP Project ในกรุง Dhaka เมืองหลวงของบังกลาเทศ กับกระทรวงคมนาคมของบังกลาเทศในวันที่ 19 มกราคม 2554 ทั้งนี้ โครงการดังก...

  calendar icon18.01.2011
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีการเปิดเสรีสาขาบริการท่องเที่ยวครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว โดยตามกำหนดการต้องเปิดเสรีให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 51% ในปี 2551...

  calendar icon18.01.2011
 • บริษัท ฤทธา จำกัด ไม่สนใจรับงานก่อสร้างในต่างประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่างานก่อสร้างในประเทศอย่างมาก อีกทั้งต้องใช้แรงงานฝีมือและผู้ควบคุมงานคนไทยซึ่งมีค่าจ้างสูงกว่าการจ้างในประเทศกว่าเท่าตัว ทั้งนี้ บ...

  calendar icon17.01.2011
 • สมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า แผนการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในย่านราชประสงค์เดือนละ 2 ครั้ง ส่งผลให้โรงแรมในย่านดังกล่าวกว่า 11 แห่ง สูญเสีญรายได้จากการยกเลิกห้องพัก ร้านอาหาร และการจัดประชุมสัมมนา ราวเดือนละ 100 ล้านบาท และยังส...

  calendar icon13.01.2011
 • กลุ่มบริษัท ทีมกรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาโครงการครบวงจร เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ส่งผลให้ธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับน้ำเริ่มเป็นที่ต้องการของภาครัฐและเอกชนมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่พบว่ามีความต้องการมากที่ส...

  calendar icon12.01.2011