#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1953 รายการ

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดยุโรป พบว่ามีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากเผชิญปัจจัยบั่นทอน 4 ประการ ได้แก่ (1) การเพิ่มอัตราจัดเก็บ Air Passenger Duty (APD) ของ EU บางประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักรเ...

  calendar icon16.12.2010
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อสรุปจากการทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ของโครงการรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-ระยอง มูลค่าลงท...

  calendar icon14.12.2010
 • สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย โดยเฉพาะงานของภาคราชการ ในปี 2553 ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีงานใหม่ออกมาน้อย เพราะงบประมาณก่อสร้างปี 2553 มีเพียง 1.7 แสนล้านบาท ขณะที่งบไทยเข้มแข็ง 7-8 ...

  calendar icon13.12.2010
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่าเตรียมเร่งพัฒนาท่าเรือในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่วนของแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี ศูนย์โลจิสติกส์และกระจา...

  calendar icon11.12.2010
 • สมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราเข้าพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ อยู่ที่ระดับกว่า 50% เท่านั้น ขณะที่ยังไม่มียอดจองห้องพักสำหรับฤดูท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้นั...

  calendar icon10.12.2010
 • กรมทางหลวง เปิดเผยว่าขณะนี้กรมฯ เร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมกับถนน R3A ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นลำดับ ซึ่งภายในเดือนมกราคม 2554 จะเริ่มตอกเสาเข็มลงในแม่น้ำ ค...

  calendar icon30.11.2010
 • คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงิน 24,189 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟให้มีความปลอดภัย 18,900 ล้านบาท 2) โค...

  calendar icon24.11.2010
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ Letter of Acceptance จาก Delhi Metro Rail Corporation Ltd. เพื่อรับเหมาก่อสร้างโครงการ Jaipur Metro Package No.C-2 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างถนนยกระดับและทางรถไฟฟ้ายกระดับใ...

  calendar icon18.11.2010
 • ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าจีนได้ปิดเขื่อนขนาดใหญ่ที่มณฑลยูนนานจำนวน 2 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเร็วกว่าปกติ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 1.8 เมตร ด่านฯ จึงแนะนำให้ผู้ส่งออกแ...

  calendar icon17.11.2010
 • สมาคมโรงแรมหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ภัยน้ำท่วมในเมืองหาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมราว 2 พันล้านบาท ทั้งจากความเสียหายต่อทรัพย์สินและการขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงแ...

  calendar icon16.11.2010