#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1953 รายการ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าสนใจที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพัฒนาท่าเรือทวายและนิคมอุตสาหกรรม (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Development Project) ประเทศพม่า ซึ่งบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ...

  calendar icon15.11.2010
 • บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL คาดว่าธุรกิจพาณิชยนาวีจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในปี 2555 เนื่องจากมีเรือเก่าที่รอปลดระวางออกจากตลาดค่อนข้างมาก ขณะที่ปัจจุบันมีเรือต่อใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งในปี ...

  calendar icon11.11.2010
 • บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ขยายตลาดสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากขึ้น ล่าสุดลงทุนจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าที่ตลาดนัดจตุจักร ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และที่อำเภอหาด...

  calendar icon10.11.2010
 • เครือแอคคอร์มีแผนขยายการบริหารโรงแรมในประเทศไทยเพิ่มอีก 12 แห่ง ในระยะ 3 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น สมุย ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ เนื่องจากเห็นว่าแม้ประเทศไทยจะเกิดปัญหาการเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีจุดแข็งห...

  calendar icon08.11.2010
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอตต้า เปิดเผยว่า ภัยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในหลายจังหวัด และส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งชะลอการเดินทางมาไทย ทำให้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงฤดูท่องเที่ยว (ต...

  calendar icon29.10.2010
 • สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเอเชียแปซิฟิกในเดือนกรกฎาคม 2553 เพิ่มขึ้น 15% จากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างช...

  calendar icon22.10.2010
 • สมาคมอุตสาหกรรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คาดว่าตลาดก่อสร้างในประเทศจะขยายตัวราว 30% ในปี 2554 เนื่องจากรัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างภาครัฐ 2.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปี 2553 ขณะที่คาดว่าภาคเอ...

  calendar icon22.10.2010
 • สมาคมขนส่งสินค้า เปิดเผยว่าการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกในเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำสูงเกินกว่าที่รถบรรทุกจะแล่นผ่านได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การ...

  calendar icon22.10.2010
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 รายการ วงเงินลงทุน 3,867 ล้านบาท ได้แก่ การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงสัมภาร...

  calendar icon18.10.2010
 • International Air Transport Association (IATA) รายงานปริมาณผู้โดยสารทางอากาศของโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งเดือนสิงหาคม 2553 ขยายตัว 9.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ซึ่งชะลอลงจาก 13.8% ในเดื...

  calendar icon15.10.2010