#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1953 รายการ

 • องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่าสายการบินทั่วโลกมีความต้องการนักบินโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2553-2573 ราว 49,900 คนต่อปี ตามแนวโน้มคำสั่งซื้อเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจุบันมีนักบินที่อยู่...

  calendar icon09.07.2010
 • บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด ปรับเป้ารายได้ปี 2553 เหลือ 1,100 ล้านบาท จากเดิมที่วางไว้ 1,300 ล้านบาท แต่ยังคงสูงกว่าปี 2552 ที่มีรายได้ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากโครงการขนส่งสินค้าหลายโครงการต้องเลื่อนการให้...

  calendar icon09.06.2010
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้า เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวไทยเผชิญปัจจัยลบหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาการเมือง เงินบาทแข็งค่า ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป และภัยธรรมชาติ ส่งผลให้บริษัทนำเที่ยวต่อรองราคาห้องพักกับโรงแรมของไทยและทำ...

  calendar icon11.05.2010
 • บริษัท โบอิ้ง ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประเมินว่าอุตสาหกรรมการบินโลกปี 2553 จะฟื้นคืนสู่ระดับเดียวกับเมื่อปี 2550 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งการฟื้นตัวมีแรงผลักดันสำคัญจากเศรษฐกิจเอเชียที่กลับมาขยายตัวสูงตั้งแ...

  calendar icon11.04.2010
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี 2553 ปรับขึ้นเป็น 107 จุด (เต็ม 200 จุด) จาก 66 จุด ในไตรมาส 3 ปี 2553 สูงสุดในรอบ 2 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นของผู...

  calendar icon12.03.2010
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานผลประกอบการช่วง 9 เดือนแรก ปี 2553 มีกำไรสุทธิ 795.6 ล้านบาท ลดลง 56.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขนส่งสินค้าลดลง รวมถึงบริษัทฯ ได้ยกเลิกการให้บริก...

  calendar icon12.01.2010
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินผลกระทบของภัยน้ำท่วมต่อธุรกิจท่องเที่ยวมีมูลค่าราว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นความสูญเสียจากรายได้ของร้านอาหารราว 500 ล้านบาท และความสูญเสียจากรายได้ของธุรกิจนำเที่ยวในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี...

  calendar icon11.01.2010
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประเมินภาพรวมธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลยังอยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด นอกจากนี้ ภาวะอุปทานส่วนเกินของเรื...

  calendar icon11.01.2010
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอตต้า เปิดเผยว่ายอดจองท่องเที่ยวผ่านสมาชิกแอตต้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นราว 20-30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ถือว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปี 2550 กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วน...

  calendar icon10.01.2010