#พลังงาน board icon

ทั้งหมด : 489 รายการ

 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต...

  calendar icon25.12.2023
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าปัญหาโจรสลัดฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ที่ขนส่งผ่านทะเลแดง ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อไทยเพราะยังจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นได้ แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาน้ำมันใน...

  calendar icon25.12.2023
 • คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพื่อลดความเดือดร้อนจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 1) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ ...

  calendar icon24.12.2023
 • บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างปิดดีลการเข้าซื้อโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 200-300 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีการดำ...

  calendar icon24.12.2023
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ในภาพรวมในปี 2566 จะขยายตัวได้ 5.9% ส่วนในปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัว โดยคาดว่าจะเติบโต...

  calendar icon24.12.2023
 • บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ STT GDC Thailand ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ (MOU) กับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหา...

  calendar icon24.12.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจราว 20-30% ก็จะเพิ่มขึ้นอีก 4-6% โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้...

  calendar icon08.12.2023
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ประกาศประเภทโครงการดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก เข้ามาอยู่ในประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Red...

  calendar icon04.12.2023
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่า Ft ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 เป็นหน่วยละ 89.55 สตางค์ ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเ...

  calendar icon04.12.2023
 • กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดจากพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่ศักยภาพในภ...

  calendar icon29.11.2023