#ภาพรวมการส่งออก board icon

ทั้งหมด : 728 รายการ

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2556 จะมีทิศทางดีขึ้น ทั้งสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ส่วนจีนที่แม้เศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัว แต่มีการใช้มาตรการทางการคลังเข้ามาเสริมจึงคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ถึง 8% ขณะที่หล...

  calendar icon30.11.2012
 • หอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่าปัจจุบันรัฐบาลพม่ากำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี) ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกำหนดให้รถขนส่งต้องเป็นรถบรรทุกไม่เกิน 6 ล้อ และจำกัดน้ำหน...

  calendar icon29.11.2012
 • ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2555 สินเชื่อ SMEs ของธนาคารเติบโตขึ้น 4.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าในปี 2555 จะมียอดสินเชื่อ SMEs เพิ่มขึ้นสุทธิ 5 หมื่นล้านบาท ทำให้พอร์ตสินเชื่อ SMEs ของธนาคารอยู่ที่ระดับ ...

  calendar icon27.11.2012
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกเดือนตุลาคม 2555 มีมูลค่า 19,524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.6% ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 14 เดือน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 21,994 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 21.6% ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 2...

  calendar icon27.11.2012
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าปัญหา Fiscal Cliff หรือหน้าผาทางการคลังของสหรัฐฯ จะกระทบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่มากนัก เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะต่ออายุมาตรการที่สำคัญบางส่วน อีกทั้งโดยพื้นฐานแล้วสหรัฐฯ จำเป็นต้องเ...

  calendar icon22.11.2012
 • นายสุวิทย์ รัตนจินดา อดีตนายกสมาคมผู้รับจัดการส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การส่งออกของไทยอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมาก สังเกตจากจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้า-ออก 6 ท่าหลักของประเทศไทยในช่วง ...

  calendar icon22.11.2012
 • ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากประเมินว่ามีบางประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไ...

  calendar icon20.11.2012
 • EU ประกาศกฎระเบียบ Regulation (EC) No 978/2012 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalised System of Preferences : GSP) ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ใช้อยู่ (Regulation (EC) No 732/2008) โดยมีเนื้อหาสำคัญ ...

  calendar icon16.11.2012
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอให้รัฐบาลใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) เนื่องจากความตกลงดังกล่าวอ...

  calendar icon14.11.2012
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ธปท. จะเริ่มทยอยประกาศมาตรการช่วงที่ 1 เพื่อผ่อนคลายกฎเกณฑ์การนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ อาทิ - การอนุญาตให้บุคคลธรรมดานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่จำ...

  calendar icon10.11.2012