#ภาพรวมการส่งออก board icon

ทั้งหมด : 726 รายการ

 • Maplecroft บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงของประเทศอังกฤษ รายงานผลประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติกับภาวะเศรษฐกิจของ 197 ประเทศ พบว่ามี 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ได้แก่ บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ พม่า อินเดีย เวีย...

  calendar icon16.08.2012
 • กระทรวงพาณิชย์ กำหนด 8 กลุ่มสินค้าเป้าหมายสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่องเที่ยว สุขภาพและความงาม วัสดุก่อสร้าง แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง และเครื่องจักรกล เนื่องจากเป็นสินค้า...

  calendar icon14.08.2012
 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำผู้ประกอบการไทยจำนวน 22 ราย ร่วมเดินทางไป 3 เมืองสำคัญของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระตะบอง เพื่อหาช่องทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา ...

  calendar icon14.08.2012
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเมินว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการ SMEs ถึง 30% ของจำนวน SMEs ในระบบที่มีอยู่ราว 2.6 ล้านราย กำลังประสบปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากขาดความรู้ในการวางแผนธุรกิจ ก...

  calendar icon10.08.2012
 • กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าการส่งออกจากไทยไปจีนปี 2555 มีมูลค่า 6.9 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 20% ภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ปี 2555-2559 โดยแผนดังกล่าวจะส่งเสริมให้การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศขยายตัวสูงขึ้นและลด...

  calendar icon05.08.2012
 • ธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันการส่งออกของไทยชะลอตัวชัดเจน โดยมูลค่าส่งออกรวมของลูกค้าธนาคารขยายตัวเพียง 10% จากปกติที่ขยายตัวเฉลี่ย 20% ธนาคารฯ จึงเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้ากลุ่ม SMEs มากขึ้น เพื่อรอ...

  calendar icon27.07.2012
 • ธนาคารทหารไทยเปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวชัดเจนในปัจจุบันอาจส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อธนาคารในช่วงครึ่งหลังปี 2555 แต่คาดว่ายอดสินเชื่อของธนาคารจะเติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ 15% หรือ 4-5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคา...

  calendar icon27.07.2012
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2555 เหลือขยายตัว 5.7% จากคาดการณ์เดิม 6% และปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2555 ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 8% เหลือ 7% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สอ...

  calendar icon26.07.2012
 • กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าส่งออกเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 19,770.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.2% (y-o-y) มูลค่าส่งออกรวมครึ่งแรกปี 2555 อยู่ที่ 112,260.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.0% (y-o-y) ขณะที่มูลค่านำเข้าเดือนมิถุนายน 2...

  calendar icon26.07.2012