#ภาพรวมการส่งออก board icon

ทั้งหมด : 726 รายการ

 • ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon12.03.2024
 • สำนักข่าว AP รายงานว่า ปัจจุบันทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างระบุว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นผลประโยชน์สำคัญยิ่งยวดของประเทศ ทำให้ขณะนี้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐฯ ต่างมีผู้เสนอร่างกฎหมายห้ามบริษัทไบโอเทคต่างชาติที่เป็นปฏิปัก...

  calendar icon21.02.2024
 • สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...ส่องเทรนด์โลก : เตรียมพร้อมรับมาตรการ CBAM ... คลื่นภาษีคาร์บอนลูกแรกที่กำลังจะซัดเข้ามา...

  calendar icon21.02.2024
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 หากนับจนถึงปัจจุบันพบว่าผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก RCEP ต่ำเพียง 1.5% กล่าวคือ มีมูลค่าส่...

  calendar icon15.02.2024
 • องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจครั้งล่าสุดว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว 2.9% ดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือน พ.ย. 2566 ที่ 2.7% เนื่องจากได้แรงหนุนจากแนวโน้มเศร...

  calendar icon14.02.2024
 • หอการค้าไทยเปิดเผยว่า ในปี 2566 มูลค่าส่งออกของจีนลดลงเป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2559 อีกทั้งเงินเฟ้อของจีนในเดือน ธ.ค. 2566 ยังเลวร้ายที่สุดในรอบ 14 ปี ขณะที่ดัชนีราคาของ GDP (GDP Deflator) หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ซึ่ง...

  calendar icon05.02.2024
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดค...

  calendar icon02.02.2024
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกในปี 2567 จะเติบโต 1-2% แต่อาจต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่รุมเร้า และปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดการณ์ไม่ได้ โดยในปี 2567 คาดว่ากลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสิ...

  calendar icon10.01.2024
 • การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(United Nations Conference on Trade and Development :UNCTAD)เผยแพร่รายงาน World Economic Situation and Prospects 2024 ซึ่งประเมินว่าการลงทุนของโลกในปี 2567 จะ...

  calendar icon10.01.2024
 • กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า ในปี 2567 มีปัจจัยท้าทายการส่งออก ดังนี้ 1.สภาพอากาศแปรปรวนจากโลกร้อน คาดว่าจะส่งผลต่อผลผลิตการเกษตรของประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกผันผวนขึ้น จึงอาจกระทบต่อต้นทุนข...

  calendar icon08.01.2024