#ภาพรวมการส่งออก board icon

ทั้งหมด : 726 รายการ

 • เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับ บรรยากาศดูจะคึกคักเป็นพิเศษ หลังจากเงียบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการบริโภคและการท่องเที่ยวที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2566 หรือป...

  calendar icon03.02.2023
 • “ดร. รักษ์ เล่าเรื่อง” ฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี 2565 ผมจึงขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านประสบความสุข สุขภาพแข็งแรง และสามารถฟันฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปพร้อมๆ กันนะค...

  calendar icon03.02.2023
 • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) โลกในปี 2566 ขึ้น 0.2% เป็น 2.9% เนื่องจากความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยบรรเทาลง ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มเห็นความสำเร็จในการควบคุมเงินเฟ้อ การบริโ...

  calendar icon01.02.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประเมินทิศทางอุตสาหกรรมปี 2566 ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโต 17 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและโลหการ ...

  calendar icon25.01.2023
 • กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกปี 2566 ขยายตัว 1-2% น้อยกว่าปี 2565 ที่ตั้งไว้ 4% เนื่องจากมีหลายปัจจัยกดดัน ได้แก่ 1. เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลัก เช่น สหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวเพียง 0.5-1% EU ขยายตัว 0-0.5% และญ...

  calendar icon25.01.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกไทยในปี 2566 จะขยายตัว 1-3% โดยคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ EU 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน 3.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่หอการ...

  calendar icon09.01.2023
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกว่างโจว เปิดเผยว่า คณะกรรมการภาษีศุลกากรประจำคณะรัฐมนตรีของจีนออกประกาศว่า จีนปรับลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทรวม 1,020 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ...

  calendar icon06.01.2023
 • สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ปรับประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ทั้งปี 2565 ลงเหลือ 1% จากคาดการณ์เดิม 1.9% และ GDP ภาคอุตสาหกรรม 2% พร้อมคาดการณ์ว่า MPI ปี 2566 จะขยายตัว 2.5-3.5% ส่วน GDP ภาคอุตสาหกรรมจะข...

  calendar icon28.12.2022
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือน พ.ย. 2565 มีมูลค่า 22,308.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 6.0% (y-o-y) เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น รวมถึงมาตรการ Zero COVID ขอ...

  calendar icon28.12.2022
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 ว่า จีนจะยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าจีน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 จากเดิมที่ต้องกักตัวเป็นเวลาถึง 8 วัน แบ่งเป็น 5 ...

  calendar icon28.12.2022