#เคมีภัณฑ์ board icon

ทั้งหมด : 77 รายการ

 • Financial Times รายงานว่าซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco) บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อหุ้น 10% ของบริษัท หรงเซิง ปิโตรเคมิคอล (Rongsheng Petrochemical) โรงกลั่นน้ำมันและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ข...

  calendar icon07.04.2023
 • กรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่าราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ผสมปุ๋ย หรือใช้เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2...

  calendar icon25.01.2023
 • บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ รวมถึงการบริหารจัดการทางเรือครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนขยา...

  calendar icon16.01.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกไทยในปี 2566 จะขยายตัว 1-3% โดยคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ EU 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน 3.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่หอการ...

  calendar icon09.01.2023
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกว่างโจว เปิดเผยว่า คณะกรรมการภาษีศุลกากรประจำคณะรัฐมนตรีของจีนออกประกาศว่า จีนปรับลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทรวม 1,020 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ...

  calendar icon06.01.2023
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าล่าสุดได้ข้อสรุปให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้มาตรการ...

  calendar icon28.12.2022
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินว่า การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงติดต่อกัน 2 งวด จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทำให้สินค้าและบริการต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และจะทำให้อัตราเงินเฟ้อ...

  calendar icon19.12.2022
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลและภาคเอกชนของซาอุดีอาระเบียเตรียมจะลงทุนในไทย โดยกำหนดงบประมาณเฉพาะในปี 2566 สูงถึง 3 แสนล้านบาท กระจายในหลายอุตสาหกรรม เช่น ท่องเที่ยว บริการทาง...

  calendar icon08.12.2022
 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA คาดว่าในปี 2565 ภาพรวมตลาดสีทาอาคารในประเทศไทยจะมีมูลค่ารวมราว 23,000 ล้านบาท เติบโตในระดับต่ำเพียง 2-3% ขณะที่คาดว่าตลาดสีปี 2566 จะขยายตัวได้มากกว่าปี 2565 ทั้งนี...

  calendar icon29.11.2022
 • สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี 2565/66 พบว่าขณะนี้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้น เช่น กาฬสินธุ์ และยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมไปก่อนหน้านี้ที่น้ำยังไม่...

  calendar icon25.10.2022