#เคมีภัณฑ์ board icon

ทั้งหมด : 77 รายการ

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย เริ่มตระหนักถึงความมั่นคงทางอาหาร จึงมีนโยบายลดการส่งออกปุ๋ยและเพิ่มการผลิตสินค้าเก...

  calendar icon17.03.2022
 • สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเปิดเผยว่า สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้ไม่สามารถสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจากรัสเซียและเบลารุสได้ โดยชนิดปุ๋ยที่นำเข้าจากทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) จากเบลารุสซึ่งใช...

  calendar icon11.03.2022
 • สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเปิดเผยว่า ปกติไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีปีละ 5 ล้านตัน จากจีน แคนาดา เยอรมนี เบลารุส รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น ซึ่งความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียทำให้ราคาปุ๋ยปรับเพิ่มขึ้นตั...

  calendar icon11.03.2022
 • กรมการค้าภายในวิเคราะห์ผลกระทบการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลจากลิตรละ 25 บาท เป็นลิตรละ 30 บาท ต่อต้นทุนการผลิตสินค้า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการ ได้ผลสรุปว่า ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นส่งผลกระทบไม่มากต่อต้นทุนการผล...

  calendar icon14.02.2022
 • บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร วางเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2565 เติบโตไม่น้อยกว่า 20% โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพตลาด และความต้องการของผู้บริโภ...

  calendar icon14.01.2022
 • กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมที่จะเป็นเป้าหมายหลักซึ่งสอดรับกับ BCG โมเดล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงจาก COVID-19 ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอน...

  calendar icon17.12.2021
 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายขยายตัว 6% สวนทางกับภาพรวมตลาดที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้แรงห...

  calendar icon03.12.2021
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอีก 5 ข้างหน้า อุตสาหกรรม BCG ของไทยจะมีมูลค่า 25% ของ GDP...

  calendar icon23.11.2021
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในช่วงไตรมาส 4/2564 ถึงไตรมาส 1/2565 จะอยู่ในช่วงบาร์เรลละ 80-90 ดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสปรับขึ้นไปถึงบาร์เรลละ 1...

  calendar icon09.11.2021
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า EU ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้า 5 ประเภทใน EU ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิ...

  calendar icon15.10.2021