#ElNino board icon

ทั้งหมด : 47 รายการ

 • สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเปิดเผยว่า การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 หดตัว 5.6% (y-o-y) โดยมีปัจจัยกดดันจากปริมาณวัตถุดิบปลาทูน่าที่ลดลงเนื่องจากปรากฎการณ์ El Nino ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้น ชาว...

  calendar icon07.07.2023
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยแนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ว่าราคาข้าวมีโอกาสจะสูงขึ้นอีก โดยข้าวขาว 5% ของไทยราคาตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าข้าวเวียดนามที่มีราคาตันละ 510 ดอลลาร์สหรัฐ และข้าวปากีสถานตั...

  calendar icon23.06.2023
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ้างอิงวารสาร Science ซึ่งประเมินว่าไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในระดับต้นที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะกระทบกับรายได้ต่อหัวของไทยถึง 5% ขณะเดียวกัน...

  calendar icon19.06.2023
 • ตามที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino ซึ่งทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงรุนแรงที่สุดในรอบ 8 ปีนั้น บริษัท สยามอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ SAICO ผู้ผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง เห็นว่าผลผลิตสับปะรดของไทยในปี 2566 ...

  calendar icon26.05.2023
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนในฤดูผลไม้ของจังหวัดชุมพรล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 ว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3.4 แสนตัน ลดลงจากที่คาดการณ์ครั้งแรกเมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2566 ว่าจะมีประมาณเกือบ 4 แสนตัน เน...

  calendar icon22.05.2023
 • สำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยคาดว่าพื้นที่ปลูกอ้อยฤดูการผลิตปี 2566/67 จะลดลงราว 5% จากระดับ 10 ล้านไร่เศษในปีก่อนหน้า เนื่องจากชาวไร่อ้อยบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดี เก็บเกี่ยวง่าย และทนแล้ง แต่สิ่งที...

  calendar icon09.05.2023
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีโอกาสที่ไทยจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino อีกครั้งในรอบ 8 ปี โดยมีโอกาส 60% ที่จะเกิดในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 2566 และมีโอกาส 80% ...

  calendar icon26.04.2023