#ElNino board icon

ทั้งหมด : 47 รายการ

 • บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่าในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเป้าปริมาณจำหน่ายสินค้าไว้ 500,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มียอดจำหน่าย 446,090 ตัน จากการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆ และความต้องการรถ...

  calendar icon13.09.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. 2566 ว่าอยู่ที่ระดับ 91.3 ลดลงจาก 92.3 ในเดือน ก.ค. 2566 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ป...

  calendar icon13.09.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นว่า มูลค่าส่งออกในไตรมาส 3/2566 จะหดตัว 3.1% (y-o-y) ส่วนไตรมาส 4/2566 จะขยายตัว 9% พร้อมปรับเป้าส่งออกโดยรวมในปี 2566 ลงจากหดตัว 0.5% ถึงขยายต...

  calendar icon11.09.2023
 • กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.5% มูลค่า 2,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.1% และข้อมูลล่าสุดจากกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ ตั้งแต...

  calendar icon05.09.2023
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าราคาเฉลี่ยของข้าว ซึ่งเป็นธัญพืชอาหารที่บริโภคเป็นหลักในเอเชีย ในเดือนกรกฎาคม 2566 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 12 ปี โดยมีหลายสาเหตุ ทั้งการที่อินเดียห้ามส่งออกข้าวที...

  calendar icon05.09.2023
 • กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่ามีปริมาณน้ำรวม 10,205 ล้านลูกบาศก์เมตร (...

  calendar icon01.09.2023
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ El Nino ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในแหล่งผลิตยางพาราสำคัญของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย โดยเกิดไฟไหม้ในพื้นที่สวนยางในบางประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดล...

  calendar icon30.08.2023
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประเมินภาพรวมกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ว่าจะดีขึ้นกว่าช่วงครี่งแรกของปี เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ประกอบกับค...

  calendar icon30.08.2023
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบริเวณคลองปานามาใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) การลดระดับเพดานสูงสุดของอัตรากินน้ำลึกของเรือขนส่งสิ...

  calendar icon28.08.2023
 • สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าการส่งออกมันสำปะหลังปี 2566 จะลดลง โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก ที่คาดว่าจะส่งออกมันเส้นได้เพียง 3-4 ล้านตันจาก 6 ล้านตันในปี 2565 เนื่องจากปริมาณผลผลิตปี 2566 มีแน...

  calendar icon25.08.2023