#Myanmar board icon

ทั้งหมด : 576 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 มีมูลค่า 489,940 ล้านบาท เติบโต 19.3% โดยส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุด 139,973 ล้านบาท เติบโต 8.5% รองลงมา คือ กัมพูชา 125,536 ล้านบาท เติบโ...

  calendar icon07.11.2022
 • โรงพยาบาลพานาซี ในเครือบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายและรัฐบาลเปิดประเทศ ทำให้ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในไตรมาส 4/2565 มีทิศทางดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างช...

  calendar icon26.10.2022
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับลดประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 2565 เหลือ 1.75 ล้านคัน จาก 1.8 ล้านคัน อีกทั้งปรับลดเป้าผลิตเพื่อส่งออกเหลือ 900,000 คัน จาก 1 ล้านคัน โดยมีปัจจัยสำคัญจาก 1. วิก...

  calendar icon26.08.2022
 • การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน มิ.ย. 2565 มีมูลค่า 160,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% (y-o-y) แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 102,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% และมูลค่านำเข้า 58,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% ส่งผลให้การค้าชา...

  calendar icon01.08.2022
 • บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย เปิดเผยว่า ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและวัตถุดิบต่างๆ ทำให้บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการคำสั่งซื้อที่ได้รับมาให้มีประสิทธิภ...

  calendar icon31.07.2022
 • หอการค้าไทยเปิดเผยว่า ตามที่ ครม. มีมติเปิดให้นำเข้าแรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว มาทำงานในไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว 14 วันนั้น ปัจจุบันปริมาณแรงงานที่เข้ามายังน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับความต้อ...

  calendar icon31.07.2022
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานโดยรวม 4-5 แสนคน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานแปรรูปไก่ อาหารทะเล ผลไม้แปรรูป และอาหารบรรจุกระป๋องต่างๆ ที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุดถึงก...

  calendar icon30.06.2022
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมหารือกับกระทรวงแรงงานเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกครั้ง เพราะขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 5 แสนคน และหากรวมภาคบริการคาดว่าจะขาดแคลนไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน โดยกลุ่มอุตสา...

  calendar icon14.06.2022
 • ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (ไ...

  calendar icon10.06.2022
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอันดับ 2 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก สำหรับปี 2564 ไทยมีมูลค่าส่งออกมะม่วง 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 52% โดย 98% เป็นการส่งออกไปประเทศคู่ความ...

  calendar icon25.04.2022