ส่องเทรนด์โลก

เทรนด์ยานยนต์สมัยใหม่ ... กรณีศึกษาโมเดลการปรับตัวของธุรกิจ

Disruption ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวอย่างสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ หลายคนยังอาจรู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ไกลตัว มีราคาสูงมาก และต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเข้าสู่ยุคที่มีการใช้ EV ในวงกว้าง แต่ปัจจุบัน EV เริ่มกลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะเวลาอันสั้น “ส่องเทรนด์โลก” ฉบับนี้จะขอพาท่านไปสำรวจเทรนด์สำคัญที่กำลังมาแรงในตลาดยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ ในโลกยุคปัจจุบันที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนี้

ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

- Euromonitor คาดว่ายอดจำหน่าย EV ของโลกในปี 2564 จะขยายตัวถึง 46% โดยได้รับผลดีจากราคา EV ที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ รวมถึงความตื่นตัวทั้งของภาคประชาชนและรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้ EV เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- จีนเป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคาดว่าจะมีอัตราขยายตัวสูงสุดถึง 77% ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายอุดหนุน EV ของรัฐบาล รวมถึงมาตรการจำกัดปริมาณการใช้รถยนต์น้ำมันในเมืองใหญ่ ซึ่งทำให้ค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่สำหรับรถยนต์น้ำมันมีราคาสูงมาก ต่างจากป้ายทะเบียน EV ที่รัฐบาลออกให้ฟรีทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

รถยนต์มีการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับภายนอกผ่านเครือข่าย 5G เพิ่มขึ้น

- รถยนต์สมัยใหม่ประยุกต์การใช้งาน Internet of Things (IoTs) จนกลายเป็น Connected Car โดยจะครอบคลุมการใช้งานใน 3 แบบหลัก คือ
         1) ใช้งานเพื่อความบันเทิง (Infotainment) เช่น บริการ Streaming เพลงหรือภาพยนตร์ และเกมออนไลน์
         2) บริการที่เกี่ยวกับการขับขี่ (Telematics) เช่น บันทึกการใช้งานรถยนต์ บริการนำทาง
         3) การสื่อสารกับสิ่งต่างๆ รอบตัว (Vehicle-to-Everything : V2X) เช่น รถยนต์คันอื่น สัญญาณไฟจราจร
- Connected Car จะเป็นกุญแจที่เปิดสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ อาทิ การใช้ข้อมูลการขับขี่เพื่อประกอบการคิดเบี้ยประกันรถยนต์ การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือ Feature เสริมในรถยนต์ให้ผู้ขับขี่เลือกซื้อตามความต้องการ รวมถึงการทำ Marketplace ในรถยนต์ โดยผู้ขับขี่สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการ เช่น จองร้านอาหาร จองห้องพักโรงแรม ได้จากแผงหน้าปัดรถยนต์ จึงช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลา

ผู้คนเริ่มหันมาซื้อรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

- COVID-19 เป็นตัวเร่งให้ผู้คนหันมาซื้อรถยนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งการจำกัดการเดินทาง และการเว้นระยะห่าง ทำให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ต้องหันมาเพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมมากขึ้น
- ผู้บริโภคที่อายุน้อยมีแนวโน้มซื้อรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าผู้บริโภคที่อายุมาก จากผลสำรวจ Mobility Survey 2020 ของ Euromonitor พบว่าเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ซื้อรถยนต์ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี สั่งซื้อรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ผู้ซื้อรถยนต์ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีเพียงไม่ถึง 10% ที่สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือ
- ตัวอย่างของรถยนต์ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ PSA Group (เจ้าของรถยนต์แบรนด์ Peugeot, Citroen และ Opel) ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกปรับแต่งรถยนต์ได้ตามต้องการ เลือก/ปรับวิธีผ่อนชำระค่างวด รวมถึงประเมินราคารถยนต์เก่าหรือชิ้นส่วนรถยนต์เก่าที่จะนำมาแลกรถยนต์คันใหม่โดยไม่ต้องเข้ามาที่โชว์รูม ทั้งนี้ PSA Group ตั้งเป้ายอดจำหน่ายรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ในยุโรปรวม 1 แสนคัน ในปี 2564

เทคโนโลยี VR และ AR เข้ามามีบทบาทในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์มากขึ้น

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี VR และ AR มาใช้ในแทบทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ อาทิ- VR ช่วยลดต้นทุนการออกแบบรถยนต์ และเพิ่มความสะดวกในการทำงานข้ามฝ่ายงาน/ข้ามประเทศ ดังเช่น Kia และ Hyundai ที่พัฒนาระบบ VR สำหรับทำงานร่วมกัน ทำให้ทีมออกแบบและทีมวิศวกรที่อยู่ทั่วโลกสามารถทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนหรือระบบในรถยนต์ร่วมกันได้ จึงช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนารถยนต์ลง 20% และ 15% ตามลำดับ
- VR ช่วยส่งเสริมการขาย โดยการสร้างประสบการณ์ในตัวสินค้าให้ทั้ง พนักงานขายและลูกค้า อาทิ การนำ VR เข้าไปใช้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ แก่พนักงาน หรือการใช้ VR มาช่วยในโชว์รูม ทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพรถยนต์และฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์แต่ละรุ่นได้ชัดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ซื้อลองเลือกรถยนต์ได้หลายรุ่น แม้ว่าโชว์รูมจะมีพื้นที่จำกัด

- AR ช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่แก่ผู้ใช้รถยนต์ ดังเช่นที่ Mercedes-Benz S-Class จะมีระบบ AR Heads-up Display ซึ่งเป็นระบบนำทางที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ บนกระจกหน้ารถยนต์ อาทิ ความเร็วของรถยนต์ ลูกศรนำทาง และตำแหน่งของขอบถนน ทำให้ผู้ขับขี่ได้ทราบข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน

จากเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ข้างต้น มีหลายประเด็นที่ผู้ประกอบการอาจนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ อาทิ การใช้ VR มาช่วยในการผลิตและส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะในยุค New Normal ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โชว์รูม การเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และการเชื่อมต่อสินค้ากับ IoTs นอกจากนี้ ยังเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และผู้ที่เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีอยู่รอบทิศในโลกยุคปัจจุบัน

Icon made by Freepik, phatplus and xnimrodx from www.flaticon.com
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • ธุรกิจเวียดนาม Go Green … Golden Opportunity ของผู้ประกอบการไทย

  เวียดนามเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วลำดับต้นๆ ของโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าปีละ 5% ติดต่อกันตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โดยภาคการผลิตของเวียดนามที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เวียดนามมีอ...

  calendar icon31.05.2022
 • ทำความรู้จัก Telemedicine... เทรนด์ธุรกิจเติบโตดีหลัง COVID-19

  การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มทดลองใช้บริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine มากขึ้น เพราะบริการดังกล่าวทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม้อยู่คนละที่กับผู้ป่วย ...

  calendar icon31.08.2020
Most Viewed
more icon
 • Gen Z กับทิศทางตลาดอาหารโลก

  กลุ่ม Gen Z (Generation Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังปี 2543 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่นอายุไม่ถึง 20 ปี Gen Z เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มประ...

  calendar icon24.04.2019
 • ทำความรู้จัก Telemedicine... เทรนด์ธุรกิจเติบโตดีหลัง COVID-19

  การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มทดลองใช้บริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine มากขึ้น เพราะบริการดังกล่าวทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม้อยู่คนละที่กับผู้ป่วย ...

  calendar icon31.08.2020
 • เกาะติดกระแสการค้าสินค้าออนไลน์ในกัมพูชา

  กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน แม้การค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม แต่การค้าในรูปแบบของ e-Commerce ก็มีการเติบโตโดดเด่นและเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ...

  calendar icon31.10.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview