ข่าวเศรษฐกิจ

แพลนเต้เผยเทรนด์โปรตีนจากพืชมาแรง

บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มทางเลือกโปรตีนจากพืช แบรนด์แพลนเต้ (Plantae) เปิดเผยว่า ตลาดโปรตีนทางเลือก หรือแพลนต์เบส มีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องตามเทรนด์รักสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันชาวไทยมีแนวโน้มแพ้โปรตีนจากนมวัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคทั่วโลกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมต่างๆ และการลดลงของต้นไม้ที่เคยช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ นำมาสู่วิกฤตความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) รวมถึงความต้องการอาหารปลอดภัย (Food Safety) และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 1,000 ล้านบาท ภายใต้แผนธุรกิจเชิงรุกที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องในกลุ่ม Ready to Drink รวมถึงการขยายตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้เริ่มทดลองตลาดบ้างแล้ว เช่น  สิงคโปร์ และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพธุรกิจ, 23 พ.ย. 2565)

 

Related
more icon
 • Mazda รุก EV-แบตเตอรี่ ตั้งเป้าจำหน่าย EV เป็น 25-40% ในปี 2573 

  บริษัท Mazda Motor Corp ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 10,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิต EV ควบคู่กับการพิจารณาลงทุนผลิตแบตเตอรี่ EV โดยตั้งเป้าจำหน่าย EV เป็น 25-40% ของยอดรวมทั่วโลกภายในป...

  calendar icon23.11.2022
 • สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังค้านยกเว้นภาษีนำเข้าเอทานอล

  การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ครั้งที่ 2/2565 หยิบยกประเด็นการจัดตั้งโรงงานผลิต Bio-Polyethylene (Bio-PE) ขึ้นหารือ โดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แล...

  calendar icon10.11.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview