New Frontier's RADAR

New Frontier's RADAR เดือนมีนาคม 2564

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามเดือน ม.ค. 2564

การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามขยายตัวอย่างร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยมูลค่าส่งออกเดือน ม.ค. 64 ขยายตัวถึง 55.1% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่านำเข้าขยายตัว 41.3% ทั้งนี้ การส่งออกและการนำเข้าของเวียดนามที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

 • มูลค่าส่งออกขยายตัวสูงส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานการส่งออกในปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวในเทศกาล Tet (เทศกาลปีใหม่ของเวียดนาม) ในปี 2563 ตรงกับช่วงเดือน ม.ค. ทำให้กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ในปี 2564 เทศกาล Tet ตรงกับช่วงเดือน ก.พ.
 • การส่งออกไปสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 2564 ขยายตัวถึง 7% แม้สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเวียดนามในฐานะประเทศที่บิดเบือนค่าเงิน โดยสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของเวียดนาม
 • FDI ที่หลั่งไหลเข้าเวียดนามเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญของภาคส่งออกเวียดนาม โดยปัจจุบันการส่งออกจากบริษัทต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนราว 3 ใน 4 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม

โอกาสของผู้ประกอบการไทย : ในด้านการค้าเป็นโอกาสในการป้อนสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดียวกันกับเวียดนามเพื่อรองรับภาคการผลิตสำคัญ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร รวมถึงวัสดุก่อสร้าง ส่วนในด้านการลงทุนถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตของเวียดนามด้วยการลงทุนในธุรกิจสนับสนุน อาทิ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มของเวียดนาม หรือแม้แต่การลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าอาหารซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากการที่เวียดนามมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย

หมายเหตุ : ปัจจุบันเวียดนามเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 4 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 9 ในเวียดนาม มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 605 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนรวม 12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือน ม.ค. 2564 การลงทุนของไทยในเวียดนามมี 1 โครงการใหม่ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • New Frontier's RADAR เดือนมกราคม 2564

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2563 ขยายตัว 1.6% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ในปี 2564 ขณะที่ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามรา...

  calendar icon13.01.2021
 • New Frontier's RADAR เดือนตุลาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ INDIA in Comparison อินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า BRICS ร่วมกับประเทศอื่น ได้แก่ บราซิล รัสเซีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ COVID-19 และภา...

  calendar icon08.10.2020
Most Viewed
more icon
 • New Frontier's RADAR เดือนมกราคม 2564

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2563 ขยายตัว 1.6% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ในปี 2564 ขณะที่ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามรา...

  calendar icon13.01.2021
 • New Frontier’s RADAR เดือนมีนาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ก่อให้เกิดคำถามจากนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศถึงศักยภาพในการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไ...

  calendar icon01.04.2020
 • New Frontier’s RADAR เดือนพฤษภาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ มาตรการที่แต่ละประเทศใช้ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งมาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดให้บริการหรือหยุดผลิตชั่วคราว กระทบ...

  calendar icon05.05.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products