Related board icon

ทั้งหมด : 869 รายการ

 • บริษัท ดีแพคอินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ฟิล์มและถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้า “HERO” และ “D” เปิดเผยว่า ตลาดบรรจุภัณฑ์ฟิล์มและถุงพลาสติกยังคงเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการใช้...

  calendar icon18.05.2012
 • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.20 น. เกิดเหตุไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซอยสุขุมวิท 64 เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดการติดไฟที่หอแยกน้ำมันก๊าดในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 ขนาดกำลังการผลิต ...

  calendar icon07.06.2012
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้ผู้ค้าน้ำมันปรับเพิ่มสำรองน้ำมันตามกฎหมายจาก 5% เป็น 6% ของปริมาณการค้าต่อปี หรือสำรองเพิ่มขึ้นจาก 36 วัน เป็น 43 วัน เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน และเตรีย...

  calendar icon07.03.2012
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างทำแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการเข้าลงทุนในต่างประเทศพร้อมกันทั้งกลุ่ม โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งมีหลายประเทศที่น่าลงทุน อาทิ พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียด...

  calendar icon02.03.2012
 • นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน คาดว่าในไตรมาส 1 ปี 2555 ราคาน้ำมันเบนซินในประเทศจะเคลื่อนไหวที่ลิตรละ 40 บาท ส่วนราคาน้ำมันดีเซลมีแนวโน้มเฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตร ภายใต้เงื่อนไขว่ารัฐบาลต้องปรับโครงสร้างราคาก...

  calendar icon02.03.2012
 • กระทรวงพลังงานเตรียมแผนฉุกเฉิน หากอิหร่านปิดช่องแคบ Hormuz จนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดิบโลก ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และทำให้ขาดแคลนน้ำมัน ดังนี้ • ประกาศภาวะฉุกเฉินตาม พ.ร...

  calendar icon27.02.2012
 • International Energy Agency (IEA) และสำนักวิเคราะห์ด้านพลังงาน ประเมินผลกระทบราคาน้ำมันดิบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตก โดยประเมินความรุนแรงไว้ 4 ระดับ ดังนี้ (1) กรณี EU เริ่มมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบ...

  calendar icon27.02.2012
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังผันผวน ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีตามเดิม จะเป็นภาระต่อประชาชนในประเ...

  calendar icon24.02.2012
 • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบรอบสอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กูมภาพันธ์ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ • เบนซินและ...

  calendar icon16.02.2012
 • ราคาน้ำมันดิบ WTI (งวดส่งมอบเดือนมีนาคม 2555) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 100.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent (งวดส่งมอบเดือนมีนาคม 2555) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 117.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โด...

  calendar icon15.02.2012