Related board icon

ทั้งหมด : 869 รายการ

 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะใช้งบลงทุนราว 1 พันล้านบาท ในธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เมลามีน พลาสติก และธุรกิจขายตรง • ธุรกิจเมลามีน มีแผนลงทุน 100 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดโ...

  calendar icon26.01.2012
 • คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลเหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน จากที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึ่งเดิมมีการขยายเวลามาตรการดังกล่าวออกไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ 1 ตุลาคม –...

  calendar icon25.01.2012
 • บริษัท เอสวัน ปิโตรเคมีคัล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันขนาด 5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน และคลังน้ำมันขนาด 3 แสนตัน มูลค่าลงทุนราว 1.2 หมื่นล้านบาท ในพื้นที่กว่า 1 พันไร่ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ วัตถุดิบน...

  calendar icon19.01.2012
 • กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเมินว่าไทยอาจต้องนำเข้าก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นเป็น 2.16 ล้านตัน ในปี 2556 จากที่ประเมินจะนำเข้า 1.7-1.8 ล้านตัน ในปี 2555 เนื่องจากความต้องการใช้ LPG ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากนโยบายตรึงราคา L...

  calendar icon11.01.2012
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยังประกาศตรึงราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2555 ไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ แม้ราคา LPG โลกปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคา LPG ภาคอ...

  calendar icon10.03.2012
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนเข้าลงทุนธุรกิจน้ำมันครบวงจรในพม่า โดยเตรียมตั้งบริษัท พีทีที เมียนมาร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับการลงทุนคลังน้ำมัน สถานีจำหน่ายน้ำมัน ตลอดจนการจำหน่ายน้ำมันเครื่องแล...

  calendar icon10.03.2012
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2555 จะอยู่ที่เฉลี่ย 105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ย 106 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2554 โดยตลาดน้ำมันดิบในปี 2555 มีแนวโน้มอยู่ในภาวะสมดุลมากข...

  calendar icon30.12.2011
 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติห้ามใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในวัสดุสัมผัสอาหารทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และระหว่างการปรับใช้กฎหมายดังกล่าว วัสดุส...

  calendar icon16.12.2011
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป ได้แก่ ดีเซล เบนซิน (91 และ 95) และแก๊ซโซฮอล์ (91 และ 95) ภายใต้มาตรฐานยูโร 4 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ซึ่งเร็วกว่าที่กระทรวงพลังงานกำหนดบังคับใช้ในวัน...

  calendar icon10.11.2011
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คาดว่าปัญหาน้ำท่วมจะทำให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศไตรมาส 4 ปี 2554 ลดลง 10% โดยบริษัทฯ เตรียมหันไปส่งออกเพิ่มขึ้นแทน โดยหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และกลุ่มยุโรปตะวันออก ยั...

  calendar icon21.10.2011