#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1676 รายการ

 • ปัจจุบันมีชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ของไทย ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะค่อนข้างดี และมีประวัติการรักษาในเวียดนามและกัมพูชามาก่อนแต่ยังไม่เป็น...

  calendar icon09.10.2012
 • จากงานสัมมนา “โค้งสุดท้ายสู่ AEC รู้สู้ Free Flow of Service” บริษัท เกษรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เห็นว่ารัฐบาลควรส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงค้าปลีก (Retail Tourism Destination) เพื่อรองรับตลาดนักท่องเ...

  calendar icon08.10.2012
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เตรียมขยายการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม มีมูลค่าลงทุนราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทลูก 2 แห่ง ได้แก่ Baconco และ Thoresen-Vinama Logistics ซึ่งการลง...

  calendar icon01.10.2012
 • คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย วงเงิน 3.24 แสนล้านบาท (จากวง...

  calendar icon21.09.2012
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมเสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี รองรับการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทยกับนิคมอุตสาหก...

  calendar icon13.09.2012
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันลงทุนจัดตั้งโรงภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) ในระยะแรก...

  calendar icon10.09.2012
 • Yangzijiang Shipbuilding Holding Ltd. หนึ่งในบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของจีน รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ไตรมาส 2 ปี 2555 ผลกำไรลดลง 8.9% เนื่องจากยอดคำสั่งต่อเรือใหม่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้น ตลอดจนความผันผวนของอั...

  calendar icon08.09.2012
 • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 มียอดจองเดินทางมาด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพียง 100 ลำ เท่ากับปี 2554 ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 150-200 ล...

  calendar icon03.09.2012
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประเมินผลประกอบการของบริษัทฯ ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มไม่ดีนัก เนื่องจากธุรกิจเดินเรือต้องเผชิญแรงกดดันจากอุปทานเรือล้นตลาด โดยคาดว่าดัชนี BDI เฉลี่ยปี 2555-2556 ...

  calendar icon03.09.2012
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ามีนโยบายผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและท่าเรือน้ำลึกปากบารา โดยท่าเรือทวายจะใช้รองรับการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมหนัก อาทิ เหล็ก ชิ้นส่วนยานยนต์ และปิโตรเคมี ขณะที่ท่าเรือปากบาราจะใช้รองรับการขนส่ง...

  calendar icon01.09.2012