#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1760 รายการ

 • สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การส่งออกกุ้งของไทยในปี 2557 เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลมาว่าในการทบทวนภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) สินค้ากุ้ง ครั้งที่ 8 ของสหรัฐฯ ไทยมีโอกาสถูกเรียกเก็บ...

  calendar icon09.05.2013
 • ความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ล่าสุดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงประกาศระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 และจะออกประกาศตามระเบียบเพ...

  calendar icon09.05.2013
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA มีแผนนำบริษัท บางคองโค ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์และผลิตปุ๋ยในเวียดนาม เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3-4 ปี 2556 ท...

  calendar icon08.05.2013
 • โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทาราอยู่ระหว่างศึกษาตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเห็นว่าเวียดนาม และพม่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน เนื่องจากเวียดนามสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่น ขณะที่พม่าเพิ่งเปิดประเทศ ทำให้มีนักท่อง...

  calendar icon06.05.2013
 • โรงพยาบาลกรุงเทพลงทุน 750 ล้านบาทเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพ ไชน่าทาวน์ และคลินิก เทเลแคร์ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ มุ่งจับกลุ่มลูกค้าชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่รอบนอก สำหรับแผนขยายการลงทุ...

  calendar icon04.05.2013
 • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คาดว่ารายได้ของบริษัทฯ ในปี 2556 จะขยายตัว 15% เท่ากับอัตราขยายตัวในปี 2555 โดยรายได้ปี 2555 อยู่ที่ 4,302 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2556 จะดีขึ้นต่อเนื่องจากป...

  calendar icon03.05.2013
 • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีเลือกให้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจกา...

  calendar icon02.05.2013
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดของ AOT จำนวน 6 แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่) ปี 2556 มีจำนวนถึง 83 ล้านคน เพิ่มขึ้...

  calendar icon02.05.2013
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะมีกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2556 ถึง 6,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 68% เนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง รวม...

  calendar icon24.04.2013
 • สายการบินแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า อัตราการบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (Load Factor) ไตรมาสแรกปี 2556 อยู่ที่ 87% สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 85% มีผู้โดยสารใช้บริการ 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในจ...

  calendar icon19.04.2013