#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1557 รายการ

 • บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงงานที่บริษัทฯ เคยเข้าไปรับเหมาก่อสร้าง ให้เข้าไปฟื้นฟูและปรับปรุงโรงงาน โดยต้องก...

  calendar icon18.11.2011
 • กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งลุกลามถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2554 ลดลงมาอยู่ที่ 18.8 ล้านคน จากเดิมคาดการณ์ไว้ 19.5-19.7 ล้...

  calendar icon16.11.2011
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิลดลงเหลือ 1 แสนคนต่อวัน จากปกติ 1.3 แสนคนต่อวัน ขณะที่เที่ยวบินลดลงเหลือ 800 เที่ยวต่อวัน จากปก...

  calendar icon15.11.2011
 • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการจองทัวร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555 แล้วกว่า 80% และยังไม่มียอดจองล่วงหน้ามาท...

  calendar icon11.11.2011
 • บริษัท ทรูมูฟ จำกัด คาดว่าตลาดบริการเสริมหรือ Non-voice Service ปี 2554 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 29% เทียบกับตลาดบริการเสียงที่เติบโตเพียง 2-3% ทั้งนี้ การขยายตัวของการใช้บริการด้านข้อมูลของผู้บริโภคนับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคั...

  calendar icon10.11.2011
 • บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ หันไปรุกตลาดต่อเรือสนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันแทนเรือบรรทุกสินค้าที่อยู่ในภาวะล้นตลาด โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ส่งมอบเรือสนับสนุนฯ ขนาด 1,300 ตันกรอส (เฉพาะน้ำหนักเรือ) จำนวน 2 ลำ ม...

  calendar icon05.11.2011
 • สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. คาดว่าตลาดท่องเที่ยวสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ไตรมาส 1 ปี 2554 จะขยายตัวราว 20-25% เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยเริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่าน...

  calendar icon03.11.2011
 • บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน จำกัด จัดตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจรในประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าของ DHL ทั้งนี้ โรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมดังกล...

  calendar icon01.11.2011
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเสนอแผนการลงทุนสายการบิน Thai Tiger Airways ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาได้ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน อาทิ สิทธิการบิ...

  calendar icon01.11.2011
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินผลกระทบน้ำท่วม คาดว่ากรณีน้ำท่วมกรุงเทพฯ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2554 จะทำให้สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว 16,121 ล้านบาท และหากน้ำท่วมยืดเยื้อถึงเดือนธันวาคม 2554 จำทำให้สูญเสียราย...

  calendar icon31.10.2011