#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • ตามที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็นวันละ 600 บาท ภายในปี 2570 โดยในระยะแรกมีแผนว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 นั้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเท...

  calendar icon26.09.2023
 • องค์กรเกษตรกรโลก (World Farmers' Organization : WFO) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากองค์กรเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรจากทั่วโลก (สมาชิกเกษตรกรกว่า 1.2 พันล้านคนทั่วโลก) ประกาศจุดยืนต่อต้านการนำอาหารที่เพาะเลี้ยงจากห้องปฏิบัติการ (C...

  calendar icon25.09.2023
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการประเมินสถานการณ์น้ำว่า ขณะนี้มีการประเมินว่าไทยอยู่ในสภาวะเอลนีโญ (El Nino) กำลังอ่อน ซึ่งแม้ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศมีแนวโน้มต่ำกว่าค...

  calendar icon25.09.2023
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประเมินว่าพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2567 เนื่องจากสถานการณ์ El Nino ในปี 2566 ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อย และกรมชลประทา...

  calendar icon25.09.2023
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าในการลดราคาสินค้าในประเทศหลังจากรัฐบาลมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันดีเซลว่า กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างศึกษาว่าหลังจากการปรับลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญส่วนหนึ่งลงมาแล้ว ต...

  calendar icon25.09.2023
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าราคาเฉลี่ยของข้าว ซึ่งเป็นธัญพืชอาหารที่บริโภคเป็นหลักในเอเชีย ในเดือนกรกฎาคม 2566 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 12 ปี โดยมีหลายสาเหตุ ทั้งการที่อินเดียห้ามส่งออกข้าวที...

  calendar icon05.09.2023
 • กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่ามีปริมาณน้ำรวม 10,205 ล้านลูกบาศก์เมตร (...

  calendar icon01.09.2023
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Comprehensive Economic Partnership Agreement : CEPA) ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รอบที่ 3 ร...

  calendar icon28.08.2023
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อการอพยพของแมลงศัตรูพืชและการเกิดโรคพืช ซึ่งกำลังสร้างความเสียหายมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามท...

  calendar icon28.08.2023
 • สถานการณ์ El Nino และภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้งปี 2566 จะยังไม่รุนแรงเพราะยังมีฝนตก...

  calendar icon08.08.2023