#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 450 บาทว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอย่างมากโดย ภาคเกษตรกรรม จ...

  calendar icon07.06.2023
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร เปิดเผยว่าปัจจัยสนับสนุนการส่งออกอาหารไทยในปี 2566 ได้แก่ ภาครัฐมีนโยบายฟื้นฟูและการเปิดประเทศหลังสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษ...

  calendar icon11.05.2023
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร เปิดเผยว่าการส่งออกอาหารในไตรมาส 1/2566 มีมูลค่า 346,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% (y-o-y) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ...

  calendar icon11.05.2023
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 1-25 เม.ย. 2566 โดยเฉพาะด้านแนวโน้มการลงทุนของภาคธุรกิจในปี 2566 ซึ่งพบว่า 80% ของผู้ประกอบการมีแผนลงทุนในปี 2566 แต่ส่วนใหญ่เป...

  calendar icon09.05.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับลดเป้าส่งออกปี 2566 ลงจาก 1-2% เหลือ 0-1%เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้ง...

  calendar icon03.05.2023
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีโอกาสที่ไทยจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino อีกครั้งในรอบ 8 ปี โดยมีโอกาส 60% ที่จะเกิดในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 2566 และมีโอกาส 80% ...

  calendar icon26.04.2023
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดว่าอุตสาหกรรมดาวเด่นที่จะขยายตัวในปี 2566 อาทิ -ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากสอดรับกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งให้ความสำคัญกับการลดมลพิษและควบคุมภาวะโลกร้อน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ...

  calendar icon07.02.2023
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่าเวียดนามสนใจลงทุนพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรใน EU เพราะแม้ในปี 2565 รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการป...

  calendar icon06.02.2023
 • ปี 2565 ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ไม่ง่ายนักสำหรับภาคธุรกิจทั่วโลกรวมถึงผู้ประกอบการไทย แม้ในช่วงต้นปีหลายหน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญทั้ง IMF และธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะยังขยายตัวได้กว่า 4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ...

  calendar icon03.02.2023
 • เงินบาทที่อ่อนค่าแตะ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรืออ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปี เมื่อปลายเดือน ก.ย. 2565 กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถอนคันเร่งอย่างเร็ว...

  calendar icon03.02.2023