New Frontier's RADAR

New Frontier's RADAR เดือนกันยายน 2563

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ

การลงทุนใน CLMV ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากการลงทุนในภูมิภาคอื่นทั่วโลกที่การลงทุนส่วนหนึ่งต้องชะลอหรือเลื่อนออกไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและมาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งหากพิจารณาการลงทุนโดยตรงของไทยใน CLMV พบว่าหดตัวทุกประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยเฉพาะ สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งมูลค่าการลงทุนลดลงกว่า 20% อย่างไรก็ตาม ประเทศ CLMV ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการลงทุนของนักลงทุนไทย การติดตามภาวะและแนวโน้มการลงทุนในประเทศดังกล่าว พร้อมมองสัญญาณการฟื้นตัวจึงยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้