New Frontier's RADAR

New Frontier's RADAR เดือนมกราคม 2564

ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2563 ขยายตัว 1.6% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ในปี 2564  ขณะที่ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2563 ที่ระดับ 2.9% ซึ่งแม้เป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 30 ปี แต่ก็เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจสวนทางกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่เศรษฐกิจเผชิญภาวะหดตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคการผลิตและภาคค้าปลีกที่กลับมาฟื้นตัวได้เร็ว ประกอบกับภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวดี โดยรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 7% ต่อปีในช่วงปี 2564-2568 ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากจุดแข็งสำคัญ ดังนี้

 • เวียดนามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับ COVID-19 แม้เวียดนามต้องเผชิญการแพร่ระบาดระลอกสองที่จังหวัดดานังเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ก็ใช้เวลาไม่นานในการควบคุมการแพร่ระบาดและสามารถเปิดจังหวัดดานังเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เวียดนามมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 1,497 คน และมีผู้เสียชีวิต 35 ราย
 • เวียดนามเร่งลงนามจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ปัจจุบันเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรี 16 ฉบับ โดยเฉพาะข้อตกลงสำคัญอย่าง CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) ที่ครอบคลุมสมาชิก 11 ประเทศ รวมถึง EU-Vietnam FTA (EVFTA) ที่ทำให้เวียดนามมีแต้มต่อทางภาษีเหนือประเทศคู่แข่งรายอื่น ล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหราชอาณาจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นประเทศที่สองในอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ที่ลงนามข้อตกลงดังกล่าว
 • เวียดนามเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากการจัดทำข้อตกลง FTA กับหลายประเทศ เวียดนามยังมีปัจจัยสนับสนุนพื้นฐาน ได้แก่ 1) การเมืองมีเสถียรภาพ 2) ตลาดขนาดใหญ่และกำลังซื้อของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3) แรงงานมีจำนวนมากเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ 4) ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าจีนและไทย และ 5) โครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรมที่มีการเร่งลงทุนเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติรายใหญ่อย่าง Apple Inc. และ Samsung ก็มีการขยายการลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทของญี่ปุ่น 15 แห่งที่เตรียมย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังเวียดนาม

จากปัจจัยข้างต้นทำให้เห็นได้ว่าไม่น่าแปลกใจที่เศรษฐกิจเวียดนามยังขยายตัวได้ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 และยังเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุนสำคัญของโลก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่มีฐานการผลิตในเวียดนามยังคงต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงจาก กรณีสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเวียดนามในฐานะประเทศที่บิดเบือนค่าเงิน (Currency Manipulators) โดยมีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่สหรัฐฯ จะใช้มาตรการทางภาษีกับเวียดนามในระยะข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าจากเวียดนามไปสหรัฐฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • New Frontier's RADAR เดือนมีนาคม 2564

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามเดือน ม.ค. 2564 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามขยายตัวอย่างร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยมูล...

  calendar icon08.03.2021
 • New Frontier's RADAR เดือนธันวาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์หนี้สาธารณะของ CLMV และอินเดีย ทั้งอินเดียและ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งสองประเทศกลับมีความเสี่ยงจากภาระหนี้แตกต่างกัน โดยภาระหนี้ของอินเดียยังไ...

  calendar icon09.12.2020
Most Viewed
more icon
 • New Frontier’s RADAR เดือนมีนาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ก่อให้เกิดคำถามจากนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศถึงศักยภาพในการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไ...

  calendar icon01.04.2020
 • New Frontier’s RADAR เดือนพฤษภาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ มาตรการที่แต่ละประเทศใช้ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งมาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดให้บริการหรือหยุดผลิตชั่วคราว กระทบ...

  calendar icon05.05.2020
 • New Frontier's RADAR เดือนธันวาคม 2563

  ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์หนี้สาธารณะของ CLMV และอินเดีย ทั้งอินเดียและ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งสองประเทศกลับมีความเสี่ยงจากภาระหนี้แตกต่างกัน โดยภาระหนี้ของอินเดียยังไ...

  calendar icon09.12.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products