Hot Issues board icon

ทั้งหมด : 76 รายการ

สถานการณ์สำคัญ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงเริ่มพบการติด...

calendar icon24.01.2020

ประเด็นสำคัญ ปี 2562 เป็นปีแห่งการประท้วงทั่วโลก หลังจากประชาชนในหลายประเทศออกมาชุมนุมประท้ว...

calendar icon27.12.2019

สถานการณ์สำคัญ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นสินค้าดาวรุ่งของไทยในตลาดจีนในปี 2562 คาดว่าจะ...

calendar icon24.12.2019

สถานการณ์สำคัญ รัฐบาลฟิลิปปินส์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากไทยภายในช่วงต้นปี 2563 โดยให้เหต...

calendar icon09.12.2019

ประเด็นสำคัญ สหราชอาณาจักร (UK) จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อ...

calendar icon11.11.2019

สถานการณ์สำคัญสหรัฐฯ ประกาศจะระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP กั...

calendar icon30.10.2019

สถานการณ์สำคัญ สหรัฐฯ ประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าในกลุ่มเพชรทั้งหมด (ยกเว้นเพชรอื่นๆ ...

calendar icon17.10.2019

สถานการณ์สำคัญ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็...

calendar icon16.10.2019

สถานการณ์สำคัญยอดจำหน่ายรถยนต์ในอินเดียเดือนสิงหาคม 2562 ลดลง 33% (y-o-y) เหลือราว 2.5 ...

calendar icon26.09.2019