#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 522 รายการ

 • บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มทางเลือกโปรตีนจากพืช แบรนด์แพลนเต้ (Plantae) เปิดเผยว่า ตลาดโปรตีนทางเลือก หรือแพลนต์เบส มีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องตามเทรนด์รักสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันชาวไทยมีแนวโน้มแพ้โปรตี...

  calendar icon23.11.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งสิ้น 9 มาตรการ ...

  calendar icon08.11.2022
 • Bloomberg รายงานว่า การที่รัสเซียได้ประกาศระงับการเข้าร่วมข้อตกลงเปิดทางให้ส่งออกสินค้าเกษตรจากท่าเรือต่างๆ ของยูเครน ซึ่งที่ผ่านมายูเครนขนส่งสินค้าอาหารออกไปได้แล้ว 9 ล้านตัน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นทำให้ในขณะนี...

  calendar icon01.11.2022
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกในปี 2566 จะเติบโต 3-5% สำหรับสินค้าส่งออกของไทยที่ยังมีโอกาสเติบโต เช่น สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งทอ ส่วนตลาดที่ยังมองว่าเป็นโอกาสของการส่งอ...

  calendar icon26.10.2022
 • บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เตรียมส่งโปรตีนจากพืช แบรนด์ "PlantEver (แพลนท์ เอเวอร์)" วางจำหน่ายในไทยผ่านหลากหลายช่องทาง เนื่องจากเห็นว่าตลาด Plant-based หรือโปรตีนจากพืชในไทยมีแนวโน้มดีอย่างมาก สอดรับกับเทรนด...

  calendar icon11.10.2022
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เงินบาทอ่อนค่าเป็นโอกาสของผู้ส่งออกบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาคึกคัก ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 8-10 ล้านคน ขณะท...

  calendar icon07.10.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือน ต.ค. 2565 ประเมินว่า สถานการณ์น้ำท่วมปี 2565 จะสร้างความเสียหายทั่วทั้งประเทศประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท สำหรับภาคการเกษตร คาดว่าจะได้รับผลกระทบบ้างในพื้นที่เพาะ...

  calendar icon07.10.2022
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565-30 มี.ค. 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุ...

  calendar icon23.09.2022
 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI เปิดเผยแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2565 ว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากไตรมาส 3/2565 เริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตจากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 60% เทียบกับช่วง...

  calendar icon13.09.2022
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมรับมือกับเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ทั้งในส่วนของโปรตีนทางเลือก (Plant-based) และการผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์ (Cell-based) โดยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA...

  calendar icon06.09.2022